Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: 2016

Per què treball per projectes?

Sembla que treballar per projectes estigui de moda però, realment, quin és el sentit de treballar per projectes? Una resposta podria ser: "Per millorar l'aprenentatge dels alumnes". Però amb aquesta resposta no anem a l’arrel de la pregunta. I això ens fa haver de preguntar-nos: "Què cal millorar i què cal que l’alumnat aprengui?". És important pensar en la finalitat de l'educació, d’allò que fem dia a dia, abans de decidir l'aplicació de qualsevol metodologia educativa.
Nosaltres creiem en una educació orientada a la funcionalitat per a la vida, és a dir, que tot el que aprenem ens ha de servir per desenvolupar-nos, viure i conviure en el nostre entorn, societat, país, continent... Això implica tant un aprenentatge per a l'exercici d'un treball (ja que és el sistema de subsistència a la nostra societat), però també per a la convivència en família, amb amics, amb desconeguts; per a l'autonomia personal, per saber moure’ns pel món..., i tot co…

Com pot ajudar l’educació emocional a fomentar la capacitat d’aprenentatge dels alumnes?

L’educació emocional encaraés una tasca pendent de la nostra societat. Només observant al nostre voltant ens trobem situacions relacionades amb depressions,ansietat, assetjament i violència. Totes aquestes situacions es poden prevenir si els infants i els adolescents aprenen a reconèixer les seves emocions i a expressar-les i a regular-les de manera saludable. Només així fomentarem un correcte benestar personal i social. Com a educadors, sovint ens trobem amb alumnes que viuen el seu procés d’aprenentatge associat a estats emocionals desagradables com la por, la ràbia, la frustració o l’estrès. Que l’alumne aprengui estratègies per regular-los incidirà directament en la seva capacitat d’atenció, memòria i aprenentatge, i en conseqüència en la seva motivació. 

Atendre les necessitats emocionals dels alumnes permet fomentar una inclusió real dins l’aula. Així, unes correctes competències emocionals seran necessàries per relacionar-nos amb els altres de manera constructiva, i per  posar en…

Intel·ligències múltiples: la lògica-matemàtica

Aquesta setmana tractem al nostre blog la intel·ligència lògica-matemàtica en el marc dels articles sobre la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner. Fins ara havíem explicat les característiques de la musical i de la lingüística. Avui explicarem amb més detall la corresponent a la lògica-matemàtica.

Aquesta intel·ligència és una de les principals, juntament amb la lingüística, que es tenen en compte en els tests de coeficient intel·lectual. Una de les característiques principals que la distingeix de les demés, és la capacitat per identificar models abstractes en el sentit estrictament matemàtic, calcular numèricament, formular i verificar hipòtesis, utilitzar el mètode científic i els raonaments deductiu i inductiu.

Aquells que tenen aquesta intel·ligència més desenvolupada pensen de forma seqüencial i estableixen pautes de causa i efecte per explicar què passarà després. Així mateix, aquestes persones tenen més facilitat a l'hora de realitzar esquemes i relacio…

Intel·ligències múltiples: la lingüística

La setmana passada vam començar una sèrie d'articles més específics sobre les intel·ligències múltiples definides pel psicòleg estadounidenc Howard Gardner. Ja hem tractat les característiques de la intel·ligència musical, avui entrarem en profunditat a explicar la intel·ligència lingüística i tots els aspectes relacionats amb aquesta.

La intel·ligència lingüística defineix l'habilitat i la capacitat d'utilitzar el llenguatge, ja sigui escrit o parlat, i de desenvolupar-lo al màxim nivell. El llenguatge és universal i el seu aprenentatge és molt semblant a totes les cultures independentment de l'idioma. A més a més, fins i tot en els casos de les persones sordes, la llengua dels signes els permet comunicar-se i elaborar frases senzilles.

Comprendre l'ordre i el significat de les paraules en l'escriptura, la lectura, durant l'escolta i al parlar està regit per aquesta intel·ligència, així com l'habilitat de parlar i escriure eficaçment. Per desenvolupar …

Intel·ligències múltiples: la musical

Ja hem parlat en altres ocasions de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples proposada per Howard Gardner, de les diferents capacitats i habilitats que intervenen en cadascuna d'elles i de la seva relación amb la creativitat dels alumnes. A partir d'avui comencem una relació d'articles per explicar amb més profunditat les diferents intel·ligències definides pel psicòleg estadounidenc. A continuació expliquem la intel·ligència musical.
La capacitat musical és l'habilitat d'expressar-se mitjançant formes musicals. Aquesta intel·ligència inclou facilitats en el cant dins de qualsevol gènere musical, de tocar un instrument perfectament, de dirigir una orquestra o algun altre tipus de conjunt de músics, compondre tota mena de ritmes i de tenir determinada apreciació musical.
La intel·ligència musical va més enllà d'interpretar i compondre peces amb ritme, timbre i to, i inclou la capacitat d'apreciar la qualitat i jutjar. Precisament degut a aquest grau d'…

Claus per promoure la curiositat i la motivació de l'alumnat

La curiositat, la motivació, les inquietuds, les passions de la persona estimulen a la ment i la fan més productiva.

La curiositat i la motivació de les persones és la que mou la ment -la fa pensar, actuar, decidir, indagar, provar, comprovar, combinar elements, extreure conclusions, buscar... El fet que la ment estigui activa és el que permet construir xarxes de coneixements a través d’experiències, de vivències, de resultats aconseguits, d’informacions, de reflexions, etç. Aquestes xarxes són les que ens ajudaran en situacions posteriors a partir d’aquests coneixements per anar millorant i ampliant aquestes estructures mentals.

Una de les formes d’afavorir-ho és mitjançant exercicis on es plantegin reptes, ja què els provoca
interès, motivació i ganes d’anar a més. Per exemple, que dibuixin tot el que se’ls passi per la ment utilitzant només 8 línies; intentar fer tots els moviments possibles emprant només les cames; anomenar totes les coses que es pot fer amb una capsa de cartró; …

Com incentivar l'espontaneïtat dels alumnes?

Els alumnes són espontanis i dins d’aquesta espontaneïtat hi entra la creativitat. Cal tenir en compte les primeres idees i sensacions que passen per la ment humana, ja què de vegades són desestimades precipitadament.

Quan es parla d’espontaneïtat ens referim al primer que ens passa pel cap, sense pensar en si és correcte o no. És una habilitat pròpia dels més petits, les  respostes dels quals són ocurrents i, fins i tot, fora de la lògica de l’adult. Per exemple, un nen en una exposició d’art d’un pintor famós, en concret davant d’un quadre on s’espera que tothom hi vegi un cavall pasturant en un prat, pot observar-hi un cavaller lluitant contra dinosaures que volen destrossar la lluna. És una visió incorrecta? Doncs no, tot al contrari, és una resposta que sorgeix de l’espontaneïtat de la ment del nen en aquell moment. I és que a tots ens venen pensaments a la ment, però, la societat ens ha fet perdre aquesta espontaneïtat i hem après a dir el que s’espera que diguem segons la situa…

5 principis del coaching per a docents

El docent ha d'evolucionar i passar de ser un simple transmissor d'informació ha ser un suport fonamental en el desenvolupament, aprenentatge i creixement dels alumnes. El coaching per a docents té la finalitat de millorar el rendiment del professor en l'activitat que realitza. Aquesta disciplina de creixement personal i professional aporta 5 principis inseparable de l'activitat educativa:
Potencial: el coaching educatiu es centra en el potencial de cadascun dels alumnes, tracta d'impulsar aquest potencial i, un cop detectat, fer que sigui sostenible en el temps.
Consciència: el docent, enlloc de donar ha ordres als seus alumnes ha de transformar l'obligació per implicació, responsabilitat personal i elecció. Es tracta d'augmentar la independència i la responsabilitat dels estudiants.
Responsabilitat personal: quanta més consciència adquireixen els alumnes, més independència i capacitat de decidir i resoldre tindran davant els problemes. La seva capacitat d…

Estratègies i tècniques creatives: com impulsar la ment de l'alumne

L’escola pot emprar diferents tècniques creatives per a fomentar l'habilitat creativa de l'alumne. D’altra banda, cal tenir en compte que també hi ha estratègies que ens poden ajudar dins l’aula en qualsevol àrea. Cinc possibles estratègies per fomentar l’habilitat creativa a les aules:

Fer preguntes estimulants:
Cal formular qüestions desafiants als alumnes, qüestions que els ajudin a obrir la ment. Aquest tipus de preguntes motiven l’alumnat, els fa pensar, els fa reflexionar, els dóna la oportunitat d’anar més enllà en el raonament sobre un tema plantejat.

Respectar les respostes i idees dels alumnes:
Cal crear un ambient de seguretat, on l’alumne estigui segur d’ell mateix, ja què és el primer pas per a començar un procés creatiu. Aquesta seguretat li proporciona la confiança necessària per a generar noves idees i respostes a un conflicte o problema inicial de forma creativa trencant amb el convencional.


Reconèixer i valorar la originalitat:
Cal valorar les opinions i idees d…

Les claus del coaching

El docent té un paper fonamental en l'activitat educativa, ja què sobre ell recau la gran responsabilitat d'ensenyar, inculcar i inspirar els alumnes, no només coneixements sinó també valors. Així, la figura de l'educador va més enllà de ser un simple transmissor de dades i informació, i es converteix en un pilar bàsic en el creixement personal i emocional del seu alumnat.

A l'article "Coaching per a docents" que vam publicar fa gairebé tres mesos, vam definir exactament què és el coaching i per a què serveix. Avui definirem el paper del coach i en propers articles ens centrarem en les tècniques i eines bàsiques claus per al desenvolupament adequat de les sessions de coaching.

El coach és el professional que dirigeix i coordina el programa de coaching, per tant, no és un solucionador de problemes sinó un guia per a què el docent trobi la solució. Els principals punts forts d'aquesta persona són la comunicació, l'empatia, la paciència, la confiança i e…

Tipus de rúbriques: qualitatives i quantitatives

Anteriorment a l'article Què són les rúbriques? ja us vam definir aquest tipus d'instruments d'avaluació que permeten recollir evidències d'aprenentatge de continguts, ja siguin procediments i actituds. Aquestes matrius o graelles especifiquen els indicadors d'avaluació subjectes d'estudi, els diferents nivells d'assoliment i la qualificació obtinguda.

Malgrat aquestes característiques bàsiques, cal diferenciar els dos tipus de rúbriques que hi ha, ja què poden ser qualitatives o quantitatives:

Rúbriques qualitatives: aquesta mena de graelles permeten avaluar l'alumne mitjançant escales amb valors del tipus "no satisfactori - satisfactori - supera el que s'espera".
Rúbriques quantitatives: utilitzen una escala numèrica (per exemple de l'1 al 10) per puntuar el grau d'assoliment dels coneixements o aptituds esperats.

Com impulsar l'experimentació en els alumnes

Les vivències i experiències prèvies en relació a l’habilitat creativa de la persona
El fet d’experimentar i manipular implica que la ment vagi ampliant la seva xarxa d’experiències i vivències i, per tant, permet emprar aquests coneixements en situacions posteriors o, fins i tot, per millorar el dia a dia.

Com ja es va comentar en una altra entrada al bloc, cal proporcionar a l’alumnat, sigui quina sigui la seva edat, moments, espais i recursos per a investigar lliurement. És investigant, a través de les proves, les hipòtesis i la seva valoració, de l’assaig-error, etc., que la persona va creant una xarxa de coneixements dins la ment. Aquests coneixements són els que permeten, posteriorment que puguem evolucionar de forma ràpida.

Els aprenentatges viscuts en pròpia pell són els que reté la ment, ja què són vivencials. A partir d’aquests coneixements previs les persones anem plantejant-nos nous reptes, combinant objectes que fins ara no ens havíem atrevit a provar... És per aquest mot…

Explosió d'idees: més enllà de la primera resposta

El pensament lateral o divergent és un concepte que sorgeix de la mà de Edward De Bono. La nostra ment tendeix a resoldre les situacions de forma racional, mentre que aquest tipus d’activitats promouen l’entrenament a noves idees. Aquestes noves idees són les que permeten obrir la ment i, conseqüentment, fomentar l’habilitat creativa de les persones.

No conformar-se amb la primera solució o resposta que es troba significa continuar buscant, indagant,
experimentant, per tal de trobar respostes i solucions innovadores. Els centres educatius han de promoure aquest tipus d’activitats. L’explosió d’idees està relacionada amb el fet de no quedar-se amb la solució convencional, amb la primera resposta que ens han donat o ens ha vingut al cap, sinó anar més enllà i cercar-ne de noves, de diferents.

Ens acostumem a solucionar els problemes o els conflictes enfocant-los de forma lògica, tal i com s’ha analitzat tota la vida. La creativitat, però, és trencar amb els estereotips, amb models, amb…

La creativitat en relació a les intel·ligències múltiples

Howard Gardner, en la seva teoria de les intel·ligències múltiples, defensa que les persones disposem de diverses capacitats, les quals cadascú desenvolupa en diferents graus cada una de elles. Així doncs, no hi ha una única intel·ligència, sinó que tothom pot debutar en algun àmbit. El fet de tractar un tema des de les nou intel·ligències de Gardner possibilita a la persona veure la realitat des de nou perspectives diferents i, per tant, ajuda a obrir la ment.

Segons Gardner un individu és creatiu quan pot resoldre problemes amb regularitat i de forma diferent al convencional i que sap elaborar productes o idees noves. Partir de la visió àmplia que proporciona la teoria de Gardner permet analitzar i comprendre les situacions que sorgeixen des d’un ventall ampli de solucions. L’aplicació d’aquesta teoria en els centres educatius permetria als alumnes trobar el seu Element i, per tant, portar al màxim la creativitat i els coneixements al voltant d’allò que se’ls dóna bé. Una situació q…

Open your mind. Imaginació al poder

Open your mind significa obrir la ment més enllà del conegut i acceptat per la societat. Així doncs, implica deixar de banda el convencional i endinsar-se en el món de la creativitat.

El fet d’obrir la imaginació ens porta a plantejar-nos solucions diferents a les acceptades per la societat, a veure el que passa en el dia a dia des d’altres perspectives, o, fins i tot, a combinar objectes o propietats d’aquests.

Per exemple, en la següent imatge es pot veure la combinació de dos elements (un rodet de pintar i un relleu que ens agradi) per tal de decorar una estança de la casa.

És d’aquesta forma com es poden crear materials nous i funcionals per a la vida quotidiana. L’experimentació pot tenir com a resultat la producció, per atzar o per mitjà de les deduccions extretes de la investigació, objectes com el següent -rodet de pintar amb aplicació d’un rodet amb relleus per estampar mentre es va pintant-.

Open your mind ens dóna imaginació i creativitat. Una eina que tenim al nostre poder …

Com promoure la creativitat en les activitats d'aula

Una tasca molt important del docent és aconseguir implicar l'alumne a les activitats que es desenvolupen a classe, d'aquesta manera s'incentiva la seva iniciativa i es motiva la seva participació amb els companys. Aquí us deixem cinc passos a seguir per promoure la creativitat en les aules de les escoles:

1. Proporcionar instruccions obertes en les tasques.
El fet de plantejar activitats obertes, de respostes múltiples, no delimiten la forma de resoldre la situació o problema, al contrari, varies són les solucions o idees que hi tenen cabuda i es permet arribar a tots els alumnes. Per exemple, deixar escollir el tema de la redacció, plantejar operacions matemàtiques de resposta oberta, com ara X + Y=10...

2. Elegir entre diferents opcions.
Presentar un ventall divers d’activitats per a què ells escullin quines volen realitzar i puguin rotar entre aquestes activitats.

3. Proposar activitats del tipus "què passaria si…"
És una activitat de resposta oberta i on es tre…

Només utilitzem el 10% del nostre cervell?

Un dels últims llibres que parlen sobre neurociència és Neuromitos en educación (2015) d’Anna Forés, José Ramón Gamo, Jesús C. Guillén, Teresa Hernández, Marta Ligioz, Félix Pardo y Carme Trinidad. Tot i que us recomanem llegir el llibre, des d’aquest blog ens agradaria parlar-vos d’alguns dels neuromites que es parlen en aquest.

Neuromite 1: Només utilitzem el 10% del nostre cervell

A la pel·lícula Lucy, de la famosa actriu Scarlett Johanson, apareixia una noia que, en assimilar una droga per accident aconseguia augmentar l’activació de les seves neurones per sobre del 10%. Aquesta pel·lícula va rebre algunes crítiques negatives, entre d’altres, pel tema referent a la teoria de què només utilitzem el 10% del nostre cervell.

El mite del 10% del cervell és una creença popular molt estesa que diu que la gran majoria dels éssers humans només utilitzem un 10% del nostre cervell. Cercar els orígens del mite és una tasca difícil. Un dels seus orígens el podem trobar a l’any 1936, al pròleg …

Què són les rúbriques?

Les rúbriques són instruments d’avaluació que ens permeten recollir evidències d’aprenentatge de continguts que poden ser susceptibles de ser avaluats de forma massa subjectiva, com per exemple, els procediments i les actituds.

Consisteix en una matriu o graella de doble entrada on s’explicita, en la seva primera columna, els indicadors d’avaluació que pretenem avaluar. La resta de columnes, entre 3 i 5, presenten els diferents nivells d’assoliment que s’espera que l’alumnat assoleixi, de cadascun dels indicadors a avaluar.


Les rúbriques poden ser de tipus qualitatiu o de tipus quantitatiu. Al proper post us explicarem la diferència entre cadascuna.

Coaching per a estudiants

El coaching educatiu per a estudiants s'ha convertit en una eina imprescindible per tractar les dificultats acadèmiques, que en molts casos deriven de problemes no directament relacionats amb els estudis, sinó amb qüestions que fins ara s'han considerat secundàries, com la forma de relacionar-se del propi alumne o la seva percepció de si mateix i de l'entorn.

Cada persona és diferent, té interessos diferents i aprèn de forma diferent. Seguint la teoria de les Intel·ligències Múltiples de Gardner, cada individu disposa d'una combinació d'intel·ligències segons les habilitats que més desenvolupi, així que es imprescindible atendre tant com sigui possible la individualitat de cada estudiant, d'acord a les seves capacitats i aptituts.

Per tractar aquesta diversitat oculta a les aules, el coaching per a estudiants s'apropa a cada alumne per ajudar-lo en el seu procés d'aprenentatge i evolució. Els objectius d'aquest mètode són:

Desenvolupar noves estratèg…

Recursos per fomentar el pensament creatiu

Així com l’aula ha de disposar d’espais i temps, també és necessari que els alumnes tinguin al seu abast recursos, objectes i elements amb els quals puguin experimentar i manipular.

A les aules hi hauria d’haver gavetes, capses, tapers, sacs, bosses i altres objectes de diferents mides amb material divers. Aquest material ha de propiciar l’experimentació, la investigació, la combinació de les característiques i propietats dels diversos materials per fomentar el pensament creatiu dels estudiants des de ben petits. Cal que els alumnes tinguin llibertat per emprar aquests elements i materials i utilitzar-los lliurement, sense pautes i sense normes, per tal que puguin fer els seus propis aprenentatges i descobreixen totes les maneres de fer-los servir i les múltiples funcionalitats que tenen.
La fotografia que apareix a continuació ens mostra uns alumnes que tenen al seu abast diversos objectes que poden escollir i usar de forma autònoma. En aquest cas enganxen els materials en un pla, pe…

Com aprèn el nostre cervell: Per què resulta interessant treballar de forma interdisciplinar?

El coneixement que tenim sobre com aprenem les persones és un dels pilars centrals de qualsevol metodologia competencial, ja què la nostra pràctica educativa, tant metodològica com avaluativa, ha d’estar alineada amb la forma en com aprèn el cervell.

El cervell, a l’igual que la resta d’òrgans té una funció natural, l’aprenentatge. Aquest aprenentatge serà, segons el Dr. Tomàs Ortiz (2009), “des del punt de vista conductual, un procés mitjançant el qual som capaços d’adquirir un nou comportament, coneixement o habilitat i, des del punt de vista cerebral, serà el procés mitjançant el qual diferents grups neuronals de diferents àrees cerebrals es connecten alhora per generar una xarxa estable temporalment fins que l’exercitació i la repetició transformin aquesta xarxa en estable i permanent”.

Així, des del punt de vista cerebral, l’aprenentatge permetrà generar noves neurones cerebrals, així com noves connexions dendrítiques que permetran crear una xarxa neuronal més àmplia i complexa d…

3 aspectos clave del aprendizaje competencial

Trabajar de forma más competencial comporta pequeños cambios en nuestro modo de trabajar en el aula. 

Trabajar de forma competencial implica trabajar los contenidos de forma integrada:Las competencias básicas están formadas por 4 componentes básicos: los contenidos factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Este hecho implica plantear actividades de aprendizaje que permitan al alumnado aplicar los cuatro tipos de contenidos de forma integrada.¿Por qué deben aplicarse de forma integrada los conocimientos? Porque es imposible resolver cualquier problema de la vida sin utilizar, para su resolución, estrategias y habilidades sobre unos componentes factuales y conceptuales dirigidos, inexcusablemente, por una pautas o principios de acción de carácter actitudinal. Por ejemplo, ante una acción tan corriente como cocinar, estamos aplicando, de forma integrada, todos nuestros conocimientos: seleccionamos los ingredientes (hechos) más adecuados en base a una receta (procedimiento…

Coaching per a docents

El paper del docent dins del món educatiu és molt ampli i complex, ja què no només es limita a transmetre coneixements, sinó que és una peça clau en el creixement emocional i personal del seu alumnat. Per millorar i dur a terme aquesta tasca amb èxit, el coaching és una eina important precisament perquè és una metodologia fonamentada en el diàleg transformador encaminat al canvi positiu.

El principal objectiu d'aquest diàleg és arribar a acords i a compromisos individuals, on cada part implicada es compromet a fer allò que realment vol i busca la manera de realitzar-ho. El coaching educatiu es centra especialment a la pràctica professional dels docents per ajudar-los a establir relacions més profitoses amb la resta de membres vinculats a la comunitat educativa.

Aquesta metodologia impulsa el descobriment de les capacitats pròpies del docent per desenvolupar així les seves habilitats i aconseguir els seus objectius com a educadors. La finalitat, doncs, és formar el professorat en e…

Espai i temps per a la creativitat a l'aula

Deixar espais i temps per a la creativitat a l’aula, acceptant els errors i les equivocacions
L’aula ha de disposar d’espais on els alumnes puguin desenvolupar aquesta habilitat creativa, així mateix cal deixar-los temps per a poder-la afavorir. Les aules haurien de ser llocs on hi hagués fantasia, imaginació, on hi hagués llibertat en les ments dels estudiants. Per tal de fomentar la creativitat en els alumnes i ajudar-los a trobar els seus elements, és important que aquests puguin experimentar, manipular, combinar, expressar, provar, fer hipòtesis i contrastar resultats. És per aquest motiu que cal que els alumnes comptin amb espais i temps per a poder-ho fer.  Quan parlem d’espais ens referim a llocs on hi hagi materials i recursos per aplicar la creativitat, llocs que donin pas a la imaginació aplicada a la pràctica i l'experimentació.
Però les accions pròpies de la creativitat porten implícites errors, frustracions i equivocacions que cal valorar en positiu i que s’ha d’ensen…

Neurociència cognitiva

L'àrea acadèmica que s'ocupa de l'estudi científic dels mecanismes biològics subjacents a la cognició és la neurociència cognitiva. Aquesta disciplina estableix un enfocament específic en els substrats neurals dels procesos mentals i les seves manifestacions conductuals. La neurociència cognitiva apareix com a resultat del sorgiment de les tècniques de neuroimatge que permeten el registre online de l'activitat cerebral humana durant la realització de les tasques cognitives.

L'estudi d'aquesta matèria està aportant nous coneixements sobre temes centrals relatius al desenvolupament humà al llarg del cicle vital. Per això, la neurociència cognitiva té un estret lligam amb l'educació, ja què permet comprovar les bases cerebrals que subjeuen a l'adquisició de les capacitats cognitives i lingüístiques bàsiques de l'ésser humà, així com les que s'adquireixen en el context escolar i educatiu.

La neurociència cognitiva tracta les qüestions següents:

Quin…

Intel·ligències múltiples

La teoria de les intel·ligències múltiples va ser plantejada pel psicòleg estatunidenc Howard Gardner l'any 1993. Aquesta teoria representa un contrapès al paradigma de la intel·ligència única, ja què proposa que la vida humana requereix del desenvolupament de diversos tipus d'intel·ligència i habilitats, cadascuna d'elles localitzades a diferents àrees del cervell i interconnectades entre si.
Aquest investigador de la Universitat de Harvard va plantejar aquesta teoria en adonar-se'n que la intel·ligència acadèmica (l'obtenció de titulacions i el bon expedient acadèmic) no és un factor decisiu per conèixer la intel·ligència d'una persona, qui per exemple pot obtenir altes qualificacions però tenir problemes per relacionar-se amb els altres.

Gardner va definir i identificar fins a vuit tipus d'intel·ligència: Intel·ligència lingüístic-verbal: és la capacitat de dominar el llenguatge i comunicar-nos amb altres persones de manera eficaç ja sigui de forma o…

L'aprenentatge cooperatiu a l'aula

L'ésser humà és un animal sociable per naturalesa. Al llarg de la nostra vida ens trobarem contínuament en circumstàncies en les quals haurem de treballar en equip, el que implica relacionar-nos amb altres persones per arribar a uns resultats o objectius comuns. L'aprenentatge cooperatiu és un mètode pedagògic que tracta d'organitzar les activitats dins de l'aula per a convertir-les en una experiència acadèmica i social.

El principal objectiu d'aquest enfocament és aconseguir que els estudiants aprenguin a treballar en grup i millorin el seu aprenentatge. En aquest sentit, les tasques no es desenvolupen de forma individual, sinó de manera col·lectiva, contrastant les seves idees i intercanviant informació entre ells. D'aquesta manera es pretén, d’una banda, motivar-los per millorar el seu aprenentatge i ajudar a millorar el dels companys, i d’altra banda, fer-los sentir partícips del seu propi procés d’aprenentatge, aspecte que afavorirà l’autorregulació dels s…

L'educació emocional com a eina d'aprenentatge

Els programes acadèmics convencionals centren la seva dinàmica en l'ensenyament de matèries i assignatures, però no inclouen l'educació emocional, una innovació educativa que respon a les actuals necessitats socials. El principal objectiu de l'educació emocional és desenvolupar les competències emocionals de l'individu en diversos àmbits:

Consciència emocional. Regulació emocional. Autogestió. Intel·ligència interpersonal. Habilitats de vida. Benestar.
Potenciar aquestes aptituds personals és un complement indispensable per millorar paral·lelament el desenvolupament cognitiu, i així formar els elements essencials de la personalitat integral. Per tant, l'educació emocional és un procés educatiu continu i permanent, que requereix temps i ha d'estar present durant la formació acadèmica i personal al llarg de tota la vida.

Degut a aquest enfocament que engloba i enllaça la vessant interpersonal amb la cognitiva, l'educació emocional s'ha posicionat com una