Coaching per a estudiants

El coaching educatiu per a estudiants s'ha convertit en una eina imprescindible per tractar les dificultats acadèmiques, que en molts casos deriven de problemes no directament relacionats amb els estudis, sinó amb qüestions que fins ara s'han considerat secundàries, com la forma de relacionar-se del propi alumne o la seva percepció de si mateix i de l'entorn.

Cada persona és diferent, té interessos diferents i aprèn de forma diferent. Seguint la teoria de les Intel·ligències Múltiples de Gardner, cada individu disposa d'una combinació d'intel·ligències segons les habilitats que més desenvolupi, així que es imprescindible atendre tant com sigui possible la individualitat de cada estudiant, d'acord a les seves capacitats i aptituts.

Per tractar aquesta diversitat oculta a les aules, el coaching per a estudiants s'apropa a cada alumne per ajudar-lo en el seu procés d'aprenentatge i evolució. Els objectius d'aquest mètode són:

  • Desenvolupar noves estratègies d'aprenentatge.
  • Definir i arribar als objectius millorant els resultats.
  • Equilibrar relacions i viure de forma responsable cada moment.
  • Establir prioritats i facilitar la presa de decisions.
  • Millorar el sistema d'estudi i ampliar el potencial de l'estudiant.
  • Assumir reptes i planificar el temps.
A partir dels procediments i de la informació adequada, és dóna a l'estudiant les eines bàsiques per gestionar les seves emocions, aptituts i actituts per afrontar-se al seu dia a dia acadèmic i establir unes pautes per solucionar diferents problemes que puguin sorgir.

Comentaris

Entrades populars