Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: abril, 2016

Coaching per a estudiants

El coaching educatiu per a estudiants s'ha convertit en una eina imprescindible per tractar les dificultats acadèmiques, que en molts casos deriven de problemes no directament relacionats amb els estudis, sinó amb qüestions que fins ara s'han considerat secundàries, com la forma de relacionar-se del propi alumne o la seva percepció de si mateix i de l'entorn.

Cada persona és diferent, té interessos diferents i aprèn de forma diferent. Seguint la teoria de les Intel·ligències Múltiples de Gardner, cada individu disposa d'una combinació d'intel·ligències segons les habilitats que més desenvolupi, així que es imprescindible atendre tant com sigui possible la individualitat de cada estudiant, d'acord a les seves capacitats i aptituts.

Per tractar aquesta diversitat oculta a les aules, el coaching per a estudiants s'apropa a cada alumne per ajudar-lo en el seu procés d'aprenentatge i evolució. Els objectius d'aquest mètode són:

Desenvolupar noves estratèg…

Recursos per fomentar el pensament creatiu

Així com l’aula ha de disposar d’espais i temps, també és necessari que els alumnes tinguin al seu abast recursos, objectes i elements amb els quals puguin experimentar i manipular.

A les aules hi hauria d’haver gavetes, capses, tapers, sacs, bosses i altres objectes de diferents mides amb material divers. Aquest material ha de propiciar l’experimentació, la investigació, la combinació de les característiques i propietats dels diversos materials per fomentar el pensament creatiu dels estudiants des de ben petits. Cal que els alumnes tinguin llibertat per emprar aquests elements i materials i utilitzar-los lliurement, sense pautes i sense normes, per tal que puguin fer els seus propis aprenentatges i descobreixen totes les maneres de fer-los servir i les múltiples funcionalitats que tenen.
La fotografia que apareix a continuació ens mostra uns alumnes que tenen al seu abast diversos objectes que poden escollir i usar de forma autònoma. En aquest cas enganxen els materials en un pla, pe…

Com aprèn el nostre cervell: Per què resulta interessant treballar de forma interdisciplinar?

El coneixement que tenim sobre com aprenem les persones és un dels pilars centrals de qualsevol metodologia competencial, ja què la nostra pràctica educativa, tant metodològica com avaluativa, ha d’estar alineada amb la forma en com aprèn el cervell.

El cervell, a l’igual que la resta d’òrgans té una funció natural, l’aprenentatge. Aquest aprenentatge serà, segons el Dr. Tomàs Ortiz (2009), “des del punt de vista conductual, un procés mitjançant el qual som capaços d’adquirir un nou comportament, coneixement o habilitat i, des del punt de vista cerebral, serà el procés mitjançant el qual diferents grups neuronals de diferents àrees cerebrals es connecten alhora per generar una xarxa estable temporalment fins que l’exercitació i la repetició transformin aquesta xarxa en estable i permanent”.

Així, des del punt de vista cerebral, l’aprenentatge permetrà generar noves neurones cerebrals, així com noves connexions dendrítiques que permetran crear una xarxa neuronal més àmplia i complexa d…

3 aspectos clave del aprendizaje competencial

Trabajar de forma más competencial comporta pequeños cambios en nuestro modo de trabajar en el aula. 

Trabajar de forma competencial implica trabajar los contenidos de forma integrada:Las competencias básicas están formadas por 4 componentes básicos: los contenidos factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales. Este hecho implica plantear actividades de aprendizaje que permitan al alumnado aplicar los cuatro tipos de contenidos de forma integrada.¿Por qué deben aplicarse de forma integrada los conocimientos? Porque es imposible resolver cualquier problema de la vida sin utilizar, para su resolución, estrategias y habilidades sobre unos componentes factuales y conceptuales dirigidos, inexcusablemente, por una pautas o principios de acción de carácter actitudinal. Por ejemplo, ante una acción tan corriente como cocinar, estamos aplicando, de forma integrada, todos nuestros conocimientos: seleccionamos los ingredientes (hechos) más adecuados en base a una receta (procedimiento…