Passa al contingut principal

Entrades

Per què treball per projectes?

Sembla que treballar per projectes estigui de moda però, realment, quin és el sentit de treballar per projectes? Una resposta podria ser: "Per millorar l'aprenentatge dels alumnes". Però amb aquesta resposta no anem a l’arrel de la pregunta. I això ens fa haver de preguntar-nos: "Què cal millorar i què cal que l’alumnat aprengui?". És important pensar en la finalitat de l'educació, d’allò que fem dia a dia, abans de decidir l'aplicació de qualsevol metodologia educativa.
Nosaltres creiem en una educació orientada a la funcionalitat per a la vida, és a dir, que tot el que aprenem ens ha de servir per desenvolupar-nos, viure i conviure en el nostre entorn, societat, país, continent... Això implica tant un aprenentatge per a l'exercici d'un treball (ja que és el sistema de subsistència a la nostra societat), però també per a la convivència en família, amb amics, amb desconeguts; per a l'autonomia personal, per saber moure’ns pel món..., i tot co…
Entrades recents

Com pot ajudar l’educació emocional a fomentar la capacitat d’aprenentatge dels alumnes?

L’educació emocional encaraés una tasca pendent de la nostra societat. Només observant al nostre voltant ens trobem situacions relacionades amb depressions,ansietat, assetjament i violència. Totes aquestes situacions es poden prevenir si els infants i els adolescents aprenen a reconèixer les seves emocions i a expressar-les i a regular-les de manera saludable. Només així fomentarem un correcte benestar personal i social. Com a educadors, sovint ens trobem amb alumnes que viuen el seu procés d’aprenentatge associat a estats emocionals desagradables com la por, la ràbia, la frustració o l’estrès. Que l’alumne aprengui estratègies per regular-los incidirà directament en la seva capacitat d’atenció, memòria i aprenentatge, i en conseqüència en la seva motivació. 

Atendre les necessitats emocionals dels alumnes permet fomentar una inclusió real dins l’aula. Així, unes correctes competències emocionals seran necessàries per relacionar-nos amb els altres de manera constructiva, i per  posar en…

Intel·ligències múltiples: la lògica-matemàtica

Aquesta setmana tractem al nostre blog la intel·ligència lògica-matemàtica en el marc dels articles sobre la Teoria de les Intel·ligències Múltiples de Howard Gardner. Fins ara havíem explicat les característiques de la musical i de la lingüística. Avui explicarem amb més detall la corresponent a la lògica-matemàtica.

Aquesta intel·ligència és una de les principals, juntament amb la lingüística, que es tenen en compte en els tests de coeficient intel·lectual. Una de les característiques principals que la distingeix de les demés, és la capacitat per identificar models abstractes en el sentit estrictament matemàtic, calcular numèricament, formular i verificar hipòtesis, utilitzar el mètode científic i els raonaments deductiu i inductiu.

Aquells que tenen aquesta intel·ligència més desenvolupada pensen de forma seqüencial i estableixen pautes de causa i efecte per explicar què passarà després. Així mateix, aquestes persones tenen més facilitat a l'hora de realitzar esquemes i relacio…

Intel·ligències múltiples: la lingüística

La setmana passada vam començar una sèrie d'articles més específics sobre les intel·ligències múltiples definides pel psicòleg estadounidenc Howard Gardner. Ja hem tractat les característiques de la intel·ligència musical, avui entrarem en profunditat a explicar la intel·ligència lingüística i tots els aspectes relacionats amb aquesta.

La intel·ligència lingüística defineix l'habilitat i la capacitat d'utilitzar el llenguatge, ja sigui escrit o parlat, i de desenvolupar-lo al màxim nivell. El llenguatge és universal i el seu aprenentatge és molt semblant a totes les cultures independentment de l'idioma. A més a més, fins i tot en els casos de les persones sordes, la llengua dels signes els permet comunicar-se i elaborar frases senzilles.

Comprendre l'ordre i el significat de les paraules en l'escriptura, la lectura, durant l'escolta i al parlar està regit per aquesta intel·ligència, així com l'habilitat de parlar i escriure eficaçment. Per desenvolupar …

Intel·ligències múltiples: la musical

Ja hem parlat en altres ocasions de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples proposada per Howard Gardner, de les diferents capacitats i habilitats que intervenen en cadascuna d'elles i de la seva relación amb la creativitat dels alumnes. A partir d'avui comencem una relació d'articles per explicar amb més profunditat les diferents intel·ligències definides pel psicòleg estadounidenc. A continuació expliquem la intel·ligència musical.
La capacitat musical és l'habilitat d'expressar-se mitjançant formes musicals. Aquesta intel·ligència inclou facilitats en el cant dins de qualsevol gènere musical, de tocar un instrument perfectament, de dirigir una orquestra o algun altre tipus de conjunt de músics, compondre tota mena de ritmes i de tenir determinada apreciació musical.
La intel·ligència musical va més enllà d'interpretar i compondre peces amb ritme, timbre i to, i inclou la capacitat d'apreciar la qualitat i jutjar. Precisament degut a aquest grau d'…

Claus per promoure la curiositat i la motivació de l'alumnat

La curiositat, la motivació, les inquietuds, les passions de la persona estimulen a la ment i la fan més productiva.

La curiositat i la motivació de les persones és la que mou la ment -la fa pensar, actuar, decidir, indagar, provar, comprovar, combinar elements, extreure conclusions, buscar... El fet que la ment estigui activa és el que permet construir xarxes de coneixements a través d’experiències, de vivències, de resultats aconseguits, d’informacions, de reflexions, etç. Aquestes xarxes són les que ens ajudaran en situacions posteriors a partir d’aquests coneixements per anar millorant i ampliant aquestes estructures mentals.

Una de les formes d’afavorir-ho és mitjançant exercicis on es plantegin reptes, ja què els provoca
interès, motivació i ganes d’anar a més. Per exemple, que dibuixin tot el que se’ls passi per la ment utilitzant només 8 línies; intentar fer tots els moviments possibles emprant només les cames; anomenar totes les coses que es pot fer amb una capsa de cartró; …

Com incentivar l'espontaneïtat dels alumnes?

Els alumnes són espontanis i dins d’aquesta espontaneïtat hi entra la creativitat. Cal tenir en compte les primeres idees i sensacions que passen per la ment humana, ja què de vegades són desestimades precipitadament.

Quan es parla d’espontaneïtat ens referim al primer que ens passa pel cap, sense pensar en si és correcte o no. És una habilitat pròpia dels més petits, les  respostes dels quals són ocurrents i, fins i tot, fora de la lògica de l’adult. Per exemple, un nen en una exposició d’art d’un pintor famós, en concret davant d’un quadre on s’espera que tothom hi vegi un cavall pasturant en un prat, pot observar-hi un cavaller lluitant contra dinosaures que volen destrossar la lluna. És una visió incorrecta? Doncs no, tot al contrari, és una resposta que sorgeix de l’espontaneïtat de la ment del nen en aquell moment. I és que a tots ens venen pensaments a la ment, però, la societat ens ha fet perdre aquesta espontaneïtat i hem après a dir el que s’espera que diguem segons la situa…