5 dinàmiques de cohesió de grup


cohesio de grup a l'aula

La cohesió de grup és el conjunt de forces o sinergies que s’estableixen entre els diferents membres d’un grup que permeten que aquests estiguin units per diferents motius, com són la consecució d’un objectiu comú, el fet de compartir una experiència, afinitats, interessos.

Com bé sabeu, la cohesió de grup no és un estat fix en els grups classe, ja que qualsevol fet pot alterar-la, provocant que perdi l’estabilitat i es generin diferents conflictes d’interessos entre els seus membres. En aquest post us explicarem diferents dinàmiques de cohesió de grup que podreu aplicar a Educació Infantil, Primària i Secundària.

DINÀMIQUES DE COHESIÓ DE GRUP PER A EDUCACIÓ INFANTIL

En aquest apartat us proposem 5 dinàmiques de cohesió de grup per Educació Infantil perquè s’adonin que junts poden fer moltes més coses i molt millors.
  • “La Trobada” és un joc de cohesió en què dos alumnes s’han de trobar i abraçar, per la resta del grup classe ho ha d’impedir, sense la força, sinó posant-se al davant.
  • La “cadena de noms” és una dinàmica interessant per treballar a l’inici de curs, però també quan tenim un alumne nouvingut a l’aula i afavorir que vagi coneixent els companys. En rotllana, els alumnes diuen el nom del company anterior i el seu nom, i així successivament.
  • Amb “el paracaigudes” es poden realitzar infinitat de dinàmiques molt divertides i interessants. Consulta el següent enllaç.
  • “Noms amb qualitats” és una dinàmica per trobar i ressaltar l’aspecte positiu dels companys en funció de la primera lletra del nom, i contribueix a millorar la cohesió emocional del grup i l’autoestima (P.e. Anna: Amable)
  • El “Dibuix a cegues”, la darrera recomanació per tal de treballar la confiança amb els altres. En cada parella hi haurà un infant amb els ulls tapats, i l’altre el guiarà per aconseguir fer el dibuix proposat.

cohesio de grup aula

DINÀMIQUES DE COHESIÓ DE GRUP PER A SECUNDÀRIA

En aquest punt podreu veure 5 dinàmiques de cohesió de grup que també es poden adaptar a secundària.
  • El “paracaigudes” és una eina molt eficaç per treballar la cohesió de grup a Secundària. Amb aquest es poden realitzar infinitat de dinàmiques molt divertides i interessants. Consulta el següent enllaç.
  • “Seguir el conte” és una dinàmica per desenvolupar el sentit col·laboratiu dels infants. En grups reduïts de 4-6, els alumnes escriuen un conte continuant l’aportació dels companys.
  • Les “paraules encadenades” és una dinàmica per afavorir la concentració. En aquest cas, un alumne diu una paraula, i el company del costat n’ha de dir una altra que comenci amb la mateixa lletra en què finalitza l’anterior.
  • “La discussió en petit grup” pot servir per treballar el consens. La meta d’aquesta dinàmica és que el grup es posi d’acord sobre un tema, deixant-los un temps prudencial.
  • “L’entrevista per parelles” és la nostra darrera recomanació per a secundària, dissenyada per tal que els alumnes es coneguin millor us proposem. Mitjançant aquesta dinàmica de cohesió de grup, s’han d’acordar, entre un gran grup, 5-7 preguntes a fer als companys i per parelles, s’entrevistaran i escriuran les respostes, després intercanviaran els rols. I finalment, cada alumne pot explicar al grup classe com és la seva parella.
aula cohesio de grup

DINÀMIQUES DE COHESIÓ DE GRUP - CONCLUSIÓ

Des de ben petits cal començar a treballar la cohesió de grup a través de jocs i dinàmiques amb la finalitat d’afavorir el treball en equip, l’empatia, el respecte a les diferències, l’ajuda mútua, etc. D’aquesta manera els infants adquiriran competències i habilitats compartir, resoldre conflictes de manera constructiva, etc.

Us recomanem treballar-la en diferents situacions i moments de la jornada escolar, ja sigui a l’hora de tutoria, educació física, llengua, tallers, etc. Esperem que aquest post del nostre Blog us hagi donat idees per cohesionar el vostre grup. Així que endavant!

Com a lectura ampliada dins l’àmbit del treball cooperatiu, us deixem amb un vídeo i us recomanem els següents posts:

Comentaris

Entrades populars