Passa al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: maig, 2016

La creativitat en relació a les intel·ligències múltiples

Howard Gardner, en la seva teoria de les intel·ligències múltiples, defensa que les persones disposem de diverses capacitats, les quals cadascú desenvolupa en diferents graus cada una de elles. Així doncs, no hi ha una única intel·ligència, sinó que tothom pot debutar en algun àmbit. El fet de tractar un tema des de les nou intel·ligències de Gardner possibilita a la persona veure la realitat des de nou perspectives diferents i, per tant, ajuda a obrir la ment.

Segons Gardner un individu és creatiu quan pot resoldre problemes amb regularitat i de forma diferent al convencional i que sap elaborar productes o idees noves. Partir de la visió àmplia que proporciona la teoria de Gardner permet analitzar i comprendre les situacions que sorgeixen des d’un ventall ampli de solucions. L’aplicació d’aquesta teoria en els centres educatius permetria als alumnes trobar el seu Element i, per tant, portar al màxim la creativitat i els coneixements al voltant d’allò que se’ls dóna bé. Una situació q…

Open your mind. Imaginació al poder

Open your mind significa obrir la ment més enllà del conegut i acceptat per la societat. Així doncs, implica deixar de banda el convencional i endinsar-se en el món de la creativitat.

El fet d’obrir la imaginació ens porta a plantejar-nos solucions diferents a les acceptades per la societat, a veure el que passa en el dia a dia des d’altres perspectives, o, fins i tot, a combinar objectes o propietats d’aquests.

Per exemple, en la següent imatge es pot veure la combinació de dos elements (un rodet de pintar i un relleu que ens agradi) per tal de decorar una estança de la casa.

És d’aquesta forma com es poden crear materials nous i funcionals per a la vida quotidiana. L’experimentació pot tenir com a resultat la producció, per atzar o per mitjà de les deduccions extretes de la investigació, objectes com el següent -rodet de pintar amb aplicació d’un rodet amb relleus per estampar mentre es va pintant-.

Open your mind ens dóna imaginació i creativitat. Una eina que tenim al nostre poder …

Com promoure la creativitat en les activitats d'aula

Una tasca molt important del docent és aconseguir implicar l'alumne a les activitats que es desenvolupen a classe, d'aquesta manera s'incentiva la seva iniciativa i es motiva la seva participació amb els companys. Aquí us deixem cinc passos a seguir per promoure la creativitat en les aules de les escoles:

1. Proporcionar instruccions obertes en les tasques.
El fet de plantejar activitats obertes, de respostes múltiples, no delimiten la forma de resoldre la situació o problema, al contrari, varies són les solucions o idees que hi tenen cabuda i es permet arribar a tots els alumnes. Per exemple, deixar escollir el tema de la redacció, plantejar operacions matemàtiques de resposta oberta, com ara X + Y=10...

2. Elegir entre diferents opcions.
Presentar un ventall divers d’activitats per a què ells escullin quines volen realitzar i puguin rotar entre aquestes activitats.

3. Proposar activitats del tipus "què passaria si…"
És una activitat de resposta oberta i on es tre…

Només utilitzem el 10% del nostre cervell?

Un dels últims llibres que parlen sobre neurociència és Neuromitos en educación (2015) d’Anna Forés, José Ramón Gamo, Jesús C. Guillén, Teresa Hernández, Marta Ligioz, Félix Pardo y Carme Trinidad. Tot i que us recomanem llegir el llibre, des d’aquest blog ens agradaria parlar-vos d’alguns dels neuromites que es parlen en aquest.

Neuromite 1: Només utilitzem el 10% del nostre cervell

A la pel·lícula Lucy, de la famosa actriu Scarlett Johanson, apareixia una noia que, en assimilar una droga per accident aconseguia augmentar l’activació de les seves neurones per sobre del 10%. Aquesta pel·lícula va rebre algunes crítiques negatives, entre d’altres, pel tema referent a la teoria de què només utilitzem el 10% del nostre cervell.

El mite del 10% del cervell és una creença popular molt estesa que diu que la gran majoria dels éssers humans només utilitzem un 10% del nostre cervell. Cercar els orígens del mite és una tasca difícil. Un dels seus orígens el podem trobar a l’any 1936, al pròleg …

Què són les rúbriques?

Les rúbriques són instruments d’avaluació que ens permeten recollir evidències d’aprenentatge de continguts que poden ser susceptibles de ser avaluats de forma massa subjectiva, com per exemple, els procediments i les actituds.

Consisteix en una matriu o graella de doble entrada on s’explicita, en la seva primera columna, els indicadors d’avaluació que pretenem avaluar. La resta de columnes, entre 3 i 5, presenten els diferents nivells d’assoliment que s’espera que l’alumnat assoleixi, de cadascun dels indicadors a avaluar.


Les rúbriques poden ser de tipus qualitatiu o de tipus quantitatiu. Al proper post us explicarem la diferència entre cadascuna.