Neurociència cognitiva

L'àrea acadèmica que s'ocupa de l'estudi científic dels mecanismes biològics subjacents a la cognició és la neurociència cognitiva. Aquesta disciplina estableix un enfocament específic en els substrats neurals dels procesos mentals i les seves manifestacions conductuals. La neurociència cognitiva apareix com a resultat del sorgiment de les tècniques de neuroimatge que permeten el registre online de l'activitat cerebral humana durant la realització de les tasques cognitives.

L'estudi d'aquesta matèria està aportant nous coneixements sobre temes centrals relatius al desenvolupament humà al llarg del cicle vital. Per això, la neurociència cognitiva té un estret lligam amb l'educació, ja què permet comprovar les bases cerebrals que subjeuen a l'adquisició de les capacitats cognitives i lingüístiques bàsiques de l'ésser humà, així com les que s'adquireixen en el context escolar i educatiu.

La neurociència cognitiva tracta les qüestions següents:

  • Quins mecanismes intervenen als procesos perceptius, atencionals, de memòria i lingüístics a diferents moments del cicle vital i als canvis observats en aquests procesos.
  • Com s'organitza el coneixement que s'adquireix al llarg del desenvolupament i com canvia aquesta organització.
  • Per què i com certs períodes del desenvolupament són més propicis per l'aprenentatge d'algunes habilitats cognitives.
  • Les relacions entre els canvis al cervell (en morfologia, química, connectivitat, etc.) i els canvis observables a la conducta dels nens i les seves habilitats cognitives (rapidesa de processament, complexitat representacional, millora de l'atenció selectiva, de les habilitats lingüístiques, etc.).
Aquesta disciplina té un camp d'estudi entre diverses àrees com la psicologia cognitiva, la neurociència general, la psicologia evolutiva, la lingüística, els trastorns del desenvolupament i la genètica. Gràcies a aquest caràcter interdisciplinari pot establir nombroses relacions en el comportament i la capacitat de millorar el rendiment de l'individu a determinades tasques.

Comentaris

Entrades populars