Intel·ligències múltiples: la musical

Ja hem parlat en altres ocasions de la Teoria de les Intel·ligències Múltiples proposada per Howard Gardner, de les diferents capacitats i habilitats que intervenen en cadascuna d'elles i de la seva relación amb la creativitat dels alumnes. A partir d'avui comencem una relació d'articles per explicar amb més profunditat les diferents intel·ligències definides pel psicòleg estadounidenc. A continuació expliquem la intel·ligència musical.

La capacitat musical és l'habilitat d'expressar-se mitjançant formes musicals. Aquesta intel·ligència inclou facilitats en el cant dins de qualsevol gènere musical, de tocar un instrument perfectament, de dirigir una orquestra o algun altre tipus de conjunt de músics, compondre tota mena de ritmes i de tenir determinada apreciació musical.

La intel·ligència musical va més enllà d'interpretar i compondre peces amb ritme, timbre i to, i inclou la capacitat d'apreciar la qualitat i jutjar. Precisament degut a aquest grau d'exigència es relaciona amb les intel·ligències espacial, lingüística i corporal-cinestèsica, ja què requereix uns determinats processos mentals de coordinació i desenvolupament lingüístic.

Per desenvolupar aquest perfil d'intel·ligència en els alumnes cal treballar amb una bona educació musical des de ben petits per estimular l'oïda, el ritme, el to i millorar l'habilitat amb pràctiques contínues i diverses.

Comentaris

Entrades populars