5 principis del coaching per a docents

El docent ha d'evolucionar i passar de ser un simple transmissor d'informació ha ser un suport fonamental en el desenvolupament, aprenentatge i creixement dels alumnes. El coaching per a docents té la finalitat de millorar el rendiment del professor en l'activitat que realitza. Aquesta disciplina de creixement personal i professional aporta 5 principis inseparable de l'activitat educativa:
  1. Potencial: el coaching educatiu es centra en el potencial de cadascun dels alumnes, tracta d'impulsar aquest potencial i, un cop detectat, fer que sigui sostenible en el temps.
  2. Consciència: el docent, enlloc de donar ha ordres als seus alumnes ha de transformar l'obligació per implicació, responsabilitat personal i elecció. Es tracta d'augmentar la independència i la responsabilitat dels estudiants.
  3. Responsabilitat personal: quanta més consciència adquireixen els alumnes, més independència i capacitat de decidir i resoldre tindran davant els problemes. La seva capacitat d'elecció també millorarà el seu autoconcepte i la seva autoestima.
  4. Feedback: aquest element és la retroalimentació, tota la informació que obtens de l'entorn més proper i de les experiències que vius. El feedback ajuda els alumnes a prendre consciència d'ells mateixos i millora la seva percepció de la realitat, incidint positivament en el seu rendiment.
  5. Qualitats del coach aplicables al docent: paciència, imparcialitat, suport, interès, escolta activa, percepció, consciència d'un mateix, atenció, bona memòria.

Comentaris

Entrades populars