Explosió d'idees: més enllà de la primera resposta

El pensament lateral o divergent és un concepte que sorgeix de la mà de Edward De Bono. La nostra ment tendeix a resoldre les situacions de forma racional, mentre que aquest tipus d’activitats promouen l’entrenament a noves idees. Aquestes noves idees són les que permeten obrir la ment i, conseqüentment, fomentar l’habilitat creativa de les persones.

No conformar-se amb la primera solució o resposta que es troba significa continuar buscant, indagant,
experimentant, per tal de trobar respostes i solucions innovadores. Els centres educatius han de promoure aquest tipus d’activitats. L’explosió d’idees està relacionada amb el fet de no quedar-se amb la solució convencional, amb la primera resposta que ens han donat o ens ha vingut al cap, sinó anar més enllà i cercar-ne de noves, de diferents.

Ens acostumem a solucionar els problemes o els conflictes enfocant-los de forma lògica, tal i com s’ha analitzat tota la vida. La creativitat, però, és trencar amb els estereotips, amb models, amb idees i respostes establertes. Ser creatiu implica crear i trobar nous punts de vista per enfocar les situacions que ens sorgeixen. Es tracta, doncs, de proposar activitats amb solucions divergents. Aquestes activitats admeten possibles i variades solucions, les quals totes són vàlides, fomentant així l’habilitat creativa de les persones.

Per exemple, hem de celebrar una festa on hi ha 8 convidats i tenim un únic pastís. Com podem fer per a què tots tinguin un tall de pastís? El problema té diverses solucions: partir-lo en quatre trossos i després per la meitat, tallar-ne vuit porcions, tallar-lo a quadrats a l’estil pica-pica, fer tres talls horitzontals i tres de verticals i repartir l’últim a l’atzar, buidar-lo amb motlles rodons...

Altres exemples d’activitats divergents:

-Quines dues xifres podem sumar per tal d’obtenir el 10 com a resultat (X+Y=10).
-En una butxaca tinc tres monedes i en l’altra un bitllet. Quants diners tinc en total?
-Què puc fer amb una capsa de cartró?
-...

Comentaris

Entrades populars