Beneficis de l'educació visual i plàstica en l'aprenentatge

visual i plàstica en l'aprenentatge

Si us proposessin participar en una enquesta per saber quina és l’assignatura més important del currículum, quina escolliríeu? 

És força probable que, si féssim aquesta pregunta entre la població, l’educació visual i plàstica no quedaria entre les primeres posicions. Tradicionalment, s’ha percebut aquest àmbit del coneixement, juntament amb altres de relacionats, com la música i l’expressió corporal, com a assignatures menys importants dins del currículum. 

Actualment, però, i fruit dels progressos que diversos estudis estan fent per conèixer millor el funcionament del nostre cervell, i concretament de la manera com aprenem, posen de manifest que caldria revisar aquesta percepció. L’educació visual i plàstica, i altres formes d’expressió similars, sembla que tenen un paper més fonamental en l’aprenentatge del que pensem a primera vista.

Què hi diu la neurociència?

Un cervell amb una bona plasticitat neuronal té una gran capacitat per fer nous aprenentatges. Aprenentatges que depenen de diversos factors com, per exemple, l'entorn. Però, què és la plasticitat neuronal?

Aquesta característica del nostre cervell permet crear noves connexions entre neurones al llarg de tota la vida. Connexions que són, precisament, les que permeten la possibilitat de generar nous aprenentatges. Així doncs, sembla una bona idea mirar de fomentar que els cervells dels nostres alumnes adquireixin una bona plasticitat neuronal.

Els darrers estudis han demostrat que els primers anys de vida algunes de les activitats que generen més plasticitat neuronal són les relacionades amb la música, l’art i la psicomotricitat, entre d’altres.

Així doncs, l’educació visual i plàstica ens aporta tot un seguit de beneficis, entre els quals la millora de la plasticitat neuronal de l’alumnat, però no és l’únic. Desgranem-los una mica més detalladament…

Beneficis de les arts visuals en l'aprenentatge

Hi ha diferents beneficis de les arts visuals en el camp de l’aprenentatge, però ens centrarem principalment en aquests tres:

Activació de diverses àrees cerebrals.

Procés cognitiu relacionat amb les funcions executives.

Gran integració amb les emocions dels aprenents.

Vejam més detalladament aquests beneficis:

Activació de diverses àrees cerebrals

Davant d’una activitat relacionada amb qualsevol manifestació artística, el nostre cervell n’activa moltes àrees diferents. Diversos estudis confirmen que l’escorça cerebral de tipus visual és molt més extensa que, per exemple, l’escorça auditiva, per tant, d’entrada, si visualitzem una obra d’art, la part del cervell que s’activa és molt més extensa que en altres tipus d’activitats.

D’altra banda, si l’activitat artística va una mica més enllà de la simple visualització i s’emmarca en l’àmbit de la creació artística, també s’activen altres àrees cerebrals relacionades amb la memòria i les emocions.

Com podem aplicar aquesta informació a l’aula?

A partir d’aquesta informació, si quan dissenyem activitats d’aprenentatge mirem d’afegir-hi components de tipus artístic, s’afavorirà activar en l’alumnat més àrees cerebrals

A més, si tenim en compte que aquesta vinculació es farà des d’àrees que no són pròpiament les de les arts plàstiques, com, per exemple, en matemàtiques quan s’analitzen les proporcions d’algunes obres d’art o en història en analitzar quadres i fotografies que immortalitzen moments històrics, el cervell passarà a fer connexions entre àrees diferents. 

Aquest fet ens aporta, doncs, un seguit de beneficis en comparació amb una activitat d’aprenentatge que no tingui en compte el component artístic.

Procés cognitiu relacionat amb les funcions executives

D’altra banda, els processos cognitius que s’activen quan duem a terme una activitat de caire artístic estan fortament relacionats amb les funcions executives del cervell. Aquest terme, proposat per la Dra. Muriel Lezak (1982), es pot definir com el conjunt de capacitats cognitives necessàries per controlar i autoregular la pròpia conducta.

Però, per a què serveixen les funcions executives? Segons el Dr. David Bueno, el domini de les funcions executives és la clau per aconseguir l’èxit vital. És a dir, tenir la capacitat de planificar futurs desitjables, prendre decisions encaminades a assolir aquests objectius i adequar el nostre comportament per poder-los aconseguir.

Com a part de les funcions executives, n’hi ha de necessàries, com la memòria de treball, la planificació, la flexibilitat o la presa de decisions complexes. És cert que aquestes funcions es poden trobar en activitats d’aprenentatge molt diferents, però cal també entrenar-les i posar-les en pràctica en escenaris d’aprenentatge diferents, i no hem d’oblidar que les arts plàstiques també ajuden a entrenar les funcions executives en els nostres infants i joves.

Gran integració amb les emocions dels aprenents

Finalment, però no menys important, les activitats artístiques són un moment immillorable per treballar també les emocions. Una característica pròpia de l’art visual, entès com a llenguatge de comunicació, és que apel·la a les emocions. Per tant, com tots els elements comunicatius, l’art ens permet expressar les nostres pròpies emocions. Si voleu activitas per potenciar les emocions, les podeu trobar en aquest post.

Les emocions, com ja sabem gràcies a la neurociència, funcionen com a element fixador dels aprenentatges que s’estiguin produint. És així com la incorporació de les emocions, en aquest cas a través d’activitats d’educació visual i plàstica, és un benefici afegit que cal tenir en compte a l’hora de dissenyar les activitats d’aprenentatge.

Altres beneficis de les arts visuals que cal tenir en compte

Com podem intuir, els beneficis de l’educació visual i plàstica per als nostres aprenents no hi caben, en un senzill article del nostre blog, però no voldríem acabar sense esmentar, de manera superficial, altres idees que ens poden ajudar a situar les arts plàstiques al lloc que els correspon:

  • L’art com a llenguatge és universal i pot esdevenir un fantàstic element integrador per treballar la inclusió dels nostres infants i joves en entorns diversos i multiculturals.
  • Dins encara de l’àmbit comunicatiu, les activitats artístiques són una manera molt interessant d’explorar noves vies i canals d’expressió de sentiments, emocions i pensaments que, d’altra manera, costarien més de ser expressats.
  • Les arts plàstiques són, a més, una gran activitat per despertar, fomentar i treballar la creativitat dels alumnes.
  • Una característica pròpia de les activitats artístiques és el seu fort component lúdic. L’art és un gran espai de jocs on provar coses i sortir de les normes, i on no hi ha respostes correctes o incorrectes; en definitiva, es pot explorar per plaer.
  • Fruit del seu component lúdic, les activitats de caire artístic també poden ser un element motivador i sempre beneficiós per a un procés d’aprenentatge en el qual, sovint, cal mantenir un nivell d’esforç, exigència i dedicació elevat.

Per acabar…

Ara que ja hem vist les diverses maneres en què l’educació visual i plàstica ens pot ajudar a millorar els processos d’aprenentatge en els nostres centres escolars, és un bon moment per tornar a plantejar la pregunta amb la qual hem començat aquest article: “Si us proposessin participar en una enquesta per saber quina és l’assignatura més important del currículum, quina escolliríeu?” Potser la primera resposta no serien les arts plàstiques, però esperem que, com a mínim, pugui pujar algunes posicions en el còmput global.

De fet, hi ha alguns autors (i no són pocs) que consideren que seria més apropiat fer girar la resta de coneixements i aprenentatges a partir dels eixos principals de l’art, la música i l’exercici, perquè així, potser en un futur, els nostres fills i filles viurien una escolarització diferent a la nostra, i esperem que més moguda i més artística que la que tenim actualment.

Relacionat amb tot això, hi ha un concepte cada vegada més popular a les aules anomenat Visual Thinking, aquí et parlem d'ell. 

Us recomanem que visualitzeu aquesta entrevista realitzada al Dr. David Bueno, en què explica la importància de la creativitat vinculada a l’educació:Voleu formar-vos com cal sobre aquest tema? 

Doqua ofereix el curs per a docents de Neuroeducació i creativitat a l'aula, reconegut pel Departament d'Educació. El podeu consultar aquí mateix:


Posts relacionats:

Comentaris

Entrades populars