Activitats d’educació emocional a l’aula

 

Educació emocional a l'aula activitats

Per aplicar l’educació emocional a l’aula no només necessitem conèixer amb detall què implica i com s’estructura, també necessitem tenir a mà dinàmiques que ens permetin treballar-la amb el nostre alumnat. En aquest sentit, és important conèixer diferents activitats que permetin introduir-la a l’aula correctament. 

Si has arribat a parar aquí és perquè ja coneixes quines són les competències a través de les quals s’estructura l’educació emocional. Si no, et recordem que aquesta publicació és la segona part d’aquest post (link) sobre els beneficis de l’educació emocional a l’aula.

Estructura de l'educació emocional per competències

En l’anterior publicació et presentàvem el model del Grup de Recerca d’Orientació Pedagògica (Bisquerra i Perez, 2007), on s’estructura l’educació emocional al voltant de 5 competències clau. Recordem quines eren aquestes competències:  

Però quines activitats podem fer d’educació emocional a l’aula? Anem a veure-ho!

Treballem la consciència emocional

Proposta d’activitat d’educació emocional per a infantil

És molt interessant començar a treballar la consciència emocional a infantil demanant als nens/es quines són les emocions i els sentiments que coneixen. A partir de la posada en comú, es crea un llistat de vocabulari emocional que es completa amb expressions més concretes, com gelosia, eufòria, indignació, terror, nerviosisme, odi, harmonia, ... que complementaran les emocions més bàsiques com por, ira, tristesa, fàstic, alegria, sorpresa, etc.

Un cop els alumnes coneixen el significat d’aquestes emocions, es pot proposar una activitat de percepció de les emocions. Cada nen/a escull cinc emocions que ha de pintar amb colors diferents sobre la silueta d’una persona, situant-los en el lloc que ell les focalitza. Finalment, els alumnes comparteixin les seves percepcions, posant atenció a que no tothom percep de la mateixa forma una mateixa emoció. 

Proposta d’activitat d’educació emocional a primària

Per seguir treballant la consciència emocional a primària, es pot complementar l’activitat anterior, amb el següent eix de coordenades. Cada alumne hi situa les emocions segons el grau d’energia i benestar que li generen. Aquesta activitat es pot repetir en diferents moments del dia i de la setmana per evidenciar que el nostre estat anímic no és sempre el mateix i que està influenciat per molts factors.

Treballem la regulació emocional

Per treballar la regulació emocional a l’aula, serà necessari plantejar als alumnes situacions fictícies on puguin reconèixer emocions com la ira, l’alegria, la tristesa i la por en un entorn controlat. Aquestes situacions cal que siguin properes a ells, ja que els permetrà identificar millor les emocions que perceben. 

Una forma de plasmar-ho por escrit és utilitzant la següent taula, que permeti a l’alumnat escriure què i on sent cada emoció, a partir de la triple resposta emocional: Neurofisiològica, conductual i cognitiva.

Educació emocional a l'aula activitats

Proposta d’activitat d’educació emocional a primària

A l’hora de treballar la regulació emocional a primària és important que els alumnes coneguin el paper de les emocions dins el cervell, entenent les connexions que s’estableixen entre el cervell emocional i el cervell cognitiu. En aquest vídeo s’expliquen de forma molt visual aquestes connexions, sent un bon recurs per apropar aquests conceptes als alumnes. 

Treballem l'autonomia emocional

Proposta d’activitat d’educació emocional a infantil

Una activitat per l’etapa d’educació infantil, per treballar l’autoconeixement, pot ser la “Rotllana d’autoconeixement”, on els infants expliquen als seus companys, tot passant-se una pilota, quines coses els hi agrada fer, quines coses no els hi agrada, quins són els seus animals preferits, jocs, contes, etc. A partir d’aquesta activitat d’educació emocional, els infants aprenen a expressar allò que els agrada, prenent consciència de si mateixos i d’allò que els representa, treballant així l’autonomia emocional.

Proposta d’activitat d’educació emocional a primària

Una activitat similar a l’anterior però per a primària és la “Targeta feliç”. Organitzats en parelles, cada alumne escriu en una nota una virtut del seu company/a. A continuació, s’exposen les respostes en veu alta i es reflexiona sobre la importància de dir aquelles coses que valorem dels altres.  

Treballem la competència social

Proposta d’activitat d’educació emocional a infantil

Per a treballar aquesta competència de l’educació emocional a infantil és important que anem integrant la comunicació assertiva en el dia a dia, introduint expressions que denotin respecte cap a l’altra persona. Com per exemple, enlloc de fomentar expressions com “deixa’m, ets dolent!”, els alumnes integren altres de no tan impulsives i més reflexives com “estic enfadat perquè no m’ha agradat això que has fet”. Aquesta competència caldrà anar-la treballant, a partir de la reflexió diària de les expressions i reaccions dels alumnes en els conflictes que sorgeixin de forma habitual a l’aula.

Proposta d’activitat d’educació emocional a primària

A primària, per tal de treballar la competència social a l’aula, serà important diferenciar entre l’actitud agressiva, passiva i assertiva, presentant situacions on els alumnes hagin de donar diferent resposta segons el tipus d’actitud que es demana. Per exemple, podem plantejar una situació típica d’aula com “M’han tirat tots els papers a terra” i oferir tres respostes als alumnes per a que hagin de seleccionar quina seria la resposta més adequada:  
  • Actitud agressiva: “Però que fas, ets tonto! Ara ho reculls tu!”
  • Actitud passiva: “És igual, ho recullo jo i no dic res que potser encara em buscaré algun problema”
  • Actitud assertiva: “Vigila perquè al passar m’has tirat els papers, m’ajudes a recollir-los?”
Plantejar aquest tipus de situacions, farà que l’alumnat pugui analitzar les respostes possibles, per tal d’anar identificant, de mica en mica, la diferència entre les tres actituds i així, anar integrant actituds assertives de forma raonada i justificada.

Treballem les habilitats per la vida i el benestar

Proposta d’activitat d’educació emocional a infantil

En el cas d’educació infantil, aquesta competència és més complexa de treballar, ja que caldrà haver consolidat les anteriors. En aquesta etapa és important treballar i començar a consolidar la consciència emocional i la regulació, i de forma més indirecta l’autonomia emocional i les competències socials. Aquesta consolidació permetrà, deixar per més endavant, el desenvolupament de les habilitats per la vida i el benestar. En tot cas, es poden fer “Petites representacions” en que, davant de situacions que els infants viuen diàriament, han d’escollir la resposta que creuen més adequada. 
Proposta d’activitat d’educació emocional a primària

És a l’etapa de primària on es començarà a treballar, de forma conscient, aquesta competència. Per fer-ho, es pot plantejar la “Casa emocional” que permet prendre consciència sobre els canvis emocionals que es generen a partir d’accions concretes. Per dur a terme aquesta activitat, els alumnes han de reflexionar sobre com es senten en determinats aspectes de la seva vida, i com els hi agradaria sentir-se. Després, cal que cerquin accions que creuen que podrien ajudar a provocar aquest canvi emocional. 

educació emocional a primària

Cal destacar que, aquestes accions sempre han de ser concretes, ja que, passat un temps, cal valorar si s’han dut a terme, i si han provocat el canvi emocional esperat. És important que aquesta activitat sigui pautada o supervisada pel docent ja que, sovint, a través de preguntes i reflexions, ajudarà als alumnes a trobar les respostes que volen donar. 

Per acabar...

A partir de les competències mostrades, podem desenvolupar activitats d’educació emocional a l’aula, que permetin treballar les habilitats intrapersonals i interpersonals dels alumnes, ja sigui de forma focalitzada o transversalment, però sempre afavorint que el procés educatiu sigui continu i permanent. 

Un exemple es troba en les activitats que s’integren al dia a dia de l’escola, com es mostra en la següent experiència que integra l’educació emocional a infantil: 


Voleu formar-vos com cal sobre aquest tema? 

Doqua ofereix cursos per a docents reconeguts pel Departament d'Educació. Els podeu consultar aquí mateix:

educació emocional curs online

educació a la diversitat curs online

Comentaris

Entrades populars