ClassDojo a classe, què és i com utilitzar-la

Què és classdojo tutorial català

Voleu que aquest 2021 la vostra aula sigui més interactiva? I si us diem que a part també podeu motivar l’alumnat mentre disposeu d'un espai comú amb les famílies? Ho aconseguireu amb el recurs que compartim en el post d’avui, on us expliquem com utilitzar l’aplicació ClassDojo a classe.

Què és ClassDojo?

Comencem amb el tutorial sobre ClassDojo. Aquesta és una eina que suporta tant el format web com el format aplicació per a mòbil i que, com podeu veure a la seva pròpia descripció, té una triple finalitat:

que es classdojo guia

La interacció principal sobre la qual gira ClassDojo és la gestió del comportament de l’alumnat a partir d’atorgar punts positius, negatius o neutres per part del professorat en funció de l’actitud mostrada a l’aula. Aquesta gestió del comportament és visible per a l’alumnat i per a les famílies, i permet, per tant, informar del progrés de cada alumne a l’aula.

Comptes de ClassDojo

Com hem dit, existeixen tres tipus diferents de comptes de ClassDojo: professorat, alumnat i famílies (més un quart de destinat a l’equip directiu del centre):  

guia sobre classdojo a classe

Compte per a docents: és l’usuari principal de l’aplicació, és a dir, qui s’encarrega de crear les aules, afegir-hi els estudiants, comunicar-se amb les famílies i crear un mural per penjar les activitats i les novetats de l’aula, però sobretot, i el més important, registrar el comportament de l’alumnat.

Compte per a famílies: cada família està vinculada al compte del seu fill i únicament podrà veure el seu registre de comportament. També podrà fer ús de l’espai de comunicació amb el professorat de l’aula i veure el mural d’activitats i les novetats de l’aula. Si us interessa saber què es veu en aquest perfil, no us perdeu aquesta web.

Compte per a estudiants: l’alumnat pot personalitzar el seu avatar en forma de monstre i veure les actualitzacions del seu comportament i la puntuació que el professorat li està proporcionant.

Compte per a equips directius: els equips directius poden fer el mateix que els docents, però amb l’afegit que si es vinculen diferents aules dins del compte de l’escola, podran accedir i veure tota la interacció de les aules creades.

Com hem vist, tot i que existeixen diferents comptes a ClassDojo, el més important, i que té tot el pes, és el del professorat, que serà qui decidirà l’ús i el funcionament que donarà a ClassDojo a classe.

Insígnies de ClassDojo

Com ja s’ha comentat, la interacció principal de ClassDojo a classe és la gestió del comportament de l’aula a partir de punts positius, negatius o neutres. Per defecte, ClassDojo ofereix sis recompenses positives i sis que cal treballar per ser millorades i que podeu veure a continuació:

classdojo a classe
classdojo a classe 2


Aquestes recompenses funcionen com a insígnies mitjançant les quals l’alumnat va guanyant en funció del comportament a l’aula. En un post anterior explicàvem què són les insígnies i com es poden fer servir per ludificar l’aula. El podeu llegir aquí.

A ClassDojo tot és personalitzable, per tant, hi ha la possibilitat de modificar no només les habilitats (o insígnies) disponibles, sinó també el nombre de punts que sumen o resten, la qual cosa ens permetrà vincular aquestes habilitats amb el que esperem del nostre alumnat i que treballem de forma conjunta dins l’aula, a més de vincular-ho amb la normativa de l’aula i del centre.

Si voleu veure més detalladament com funciona aquesta part de l’aplicació, no us perdeu aquest tutorial.

ClassDojo per a professors

D’acord, s’entén què és ClassDojo i quines característiques té, però com podem utilitzar ClassDojo a classe? Cap problema! Us proposem algunes idees inicials que de ben segur us ajudaran a veure les possibilitats que té a l’aula:

Activitats finalitzades a temps: quan l’alumnat acabi i lliuri les activitats encarregades dins del temps establert, se li pot proporcionar un +1.

Cooperació: quan l’alumnat ajuda altres companys de forma proactiva i volem premiar el seu comportament.

Ordre i neteja: fomentar que l’espai propi i el de l’aula en general estigui net i en ordre és una habilitat que els mestres intenten promoure entre l’alumnat. Aquesta seria una de les habilitats que podríem afegir a les que es proporcionen per defecte.

Com veieu, podem puntuar qualsevol habilitat o conducta que es vulgui promoure entre l’alumnat. El més important és que sigui conscient de quines són aquestes conductes desitjables i que, prèviament a l’ús de ClassDojo, s’hagin fet sessions per conèixer-les, posar-les en pràctica i, sobretot, consensuar-les. Només amb la implicació activa de l’alumnat s’aconseguiran canvis en la gestió de la nostra aula.

Altres eines de ClassDojo

Toolkit: en aquest apartat podreu trobar diferents recursos, com ara generador de grups, música relaxant, mesurador de soroll, temporitzador... Podeu trobar tota la informació aquí.

Assistència: cada dia podreu passar llista i seleccionar qui no ha anat a classe, i això us permetrà que, quan seleccioneu una habilitat per atorgar-la a tota l’aula, aquell alumne que no hagi vingut no se’n veurà afectat.

Seleccionar diversos alumnes: aquesta opció permet fer una selecció d‘alumnes per aplicar-los una mateixa acció.

A l’atzar: selecciona un alumne a l’atzar entre tot el grup classe.

Comptador de temps: mostra un cronòmetre o un compte enrere que permetrà que l’alumnat gestioni el temps proporcionat.

Grans idees: recull de vídeos i activitats adreçats a l’alumnat per fomentar actituds positives a l’aula.

I per acabar, com dèiem, també hi ha un espai per comunicar-se amb les famílies, ja sigui individualment o amb tot el grup. Si voleu veure detalladament com emprar aquesta opció, podeu consultar aquest post.

Alternatives a ClassDojo

Si us agraden les funcionalitats explicades, però no us acaben de convèncer, trobareu algunes alternatives a ClassDojo que, tot i que no proporcionen exactament el mateix, us en poden oferir d’altres que potser s’adaptin a les vostres necessitats:

Edmodo: aquesta plataforma és el més semblant a un Facebook per a ús educatiu, on, a més de poder crear insígnies com amb ClassDojo, també es poden activar espais de comunicació col·lectius i proporcionar espais per lliurar les tasques diàries.

Classcraft: aquesta plataforma és la que trenca més quant a estructura de les dues que s’han vist, ja que simula l’entorn gràfic d’un videojoc. Tot i així, té una part similar a Edmodo i ClassDojo que consisteix a complir missions per anar guanyant punts i que es pot assimilar a les insígnies de ClassDojo. A més a més, inclou versió en català!

I per acabar, us deixem amb recursos addicionals. Primerament, aquí trobareu la nostra sèrie de 3 publicacions sobre la gamificació i, per finalitzar, us oferim un vídeo resum de totes les idees explicades per saber com aplicar ClassDojo a classe:Voleu millorar les vostres competències en aquest àmbit?

Una bona eina per prevenir l'assetjament a l'aula és potenciar l'autoconeixement i l'educació emocional dels alumnes. Podeu fer-ho a través del nostre curs:

educació emocional curs online

També us poden interessar els nostres cursos:

curs online de treball per projectescurs online de plàstica per a docents

Comentaris

Publicacions populars