Consells per publicar fotografies de nens a l’escola

consells publicar fotos de nens a l'escolaCada vegada és més habitual veure centres educatius que fan un ús actiu de les xarxes socials per mostrar quines activitats s’hi duen a terme, o fins i tot professorat que vol compartir les activitats que fa a l’aula, i que necessita acompanyar els posts amb fotografies dels nens a l’escola. 

Tant si formem part de l’equip directiu d’un centre que vol capturar imatges per publicar-les com si som docents que tenim un blog o una pàgina web per difondre activitats, hem de tenir molt en compte què compartim sobre els nostres alumnes. Per aquest motiu, avui us presentem consells per publicar fotografies de nens a l’escola de manera segura.

Podem publicar fotografies de nens a l’escola? 

Abans de fer cap fotografia o vídeo on apareguin l’alumnat o el professorat de l’escola, cal tenir molt en compte quina serà la finalitat d’aquesta imatge:

Finalitat educativa: si la funció és que serveixi de complement per a treballs educatius o com a part de l’avaluació, el centre educatiu pot fer les fotografies sense necessitat del consentiment de l’alumnat ni dels tutors legals.

Finalitat reproductiva: si la funció de les imatges es promocionar l’escola, mostrar activitats en una pàgina web, fer difusió de la revista de l’escola..., cal comptar sempre amb el consentiment, per escrit, de les persones que hi apareguin. Aquest consentiment haurà d’estar informat abans de realitzar les imatges.

publicar fotografies nens escola

Com podem publicar fotografies amb finalitat reproductiva? 

Els centres educatius que vulguin fer ús de fotografies de nens a l’escola ho podran fer sempre que:

Tinguin autorització per escrit: els centres han de tenir una autorització per escrit, signada per algun dels tutors dels alumnes, en què s’indiquin expressament quina serà la finalitat i l’ús d’aquestes fotografies. Els tutors hauran de signar aquest consentiment, sempre prèviament a la realització de les fotografies i tenint en compte que en qualsevol moment aquesta autorització pot ser revocada. L’obtenció d’aquesta autorització serà suficient una sola vegada, sempre que s’hi indiquin de manera clara la finalitat, el període de validesa i la forma de revocar-la.

No es pugui identificar l’alumnat: els centres poden publicitar imatges dels alumnes sense autorització per escrit sempre que no permetin identificar les persones presents, com, per exemple, pixelant les imatges o no mostrant-ne les cares.

Poden les famílies fer fotografies de nens a l’escola?

Què passa quan són les famílies les que graven o fan fotografies dels alumnes d’un esdeveniment escolar?

Cal tenir en compte que la Llei Orgànica d’Educació, a l’article 120, que fa referència a l’autonomia dels centres, indica que els centres educatius poden establir les normes d’organització i funcionament del centre. Això implica que un centre pot establir que les famílies no puguin reproduir gràficament els esdeveniments escolars que es fan al centre.

En cas que un centre educatiu permeti a les famílies realitzar fotografies de nens a l’escola, caldrà sempre explicar-los que han de ser exclusivament per a ús personal i familiar. I que, en cas que una família faci públiques imatges en entorns oberts, com ara a les xarxes socials, la responsabilitat els recauria plenament a elles.

Us recomanem aquest vídeo, que explica, de forma molt sintètica, quin ús haurien de fer les famílies de les fotografies al centre escolar.

fotografies a l'escola

Què podem fer si les famílies no volen publicar fotografies dels seus fills?

El que pot passar és que hi hagi famílies que no vulguin que els seus fills apareguin a les imatges, però quan es tracta d’activitats col·lectives, què hem de fer? En lloc de discriminar aquests alumnes de les activitats col·lectives, el més idoni és pixelar o difuminar aquest alumnat per respectar la seva privacitat i els desitjos expressats per la família.

En resum...

Abans de publicar fotografies de nens a l’escola, cal tenir molt en compte els termes següents:

- Cal el consentiment dels tutors.

- S’ha de valorar si cal fer realment la publicació amb fotografies de nens a l’escola.

- S’han de publicar imatges on no es reconegui l’alumnat.

- Mai s’han de publicar ni noms ni cognoms.

- No s’han de proporcionar mai ni la ubicació, ni el dia ni l’hora de les publicacions.

Si voleu aprofundir en la Llei de Protecció de Dades que han de respectar els centres educatius, no us perdeu aquest vídeo, en què INTEF, juntament amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, responen a preguntes bàsiques:
Ara que ja coneixeu tots els consells necessaris per publicar fotos de menors amb seguretat, potser també us interessa saber com comunicar-vos, de forma efectiva, a través de les TIC. En aquest sentit, no us perdeu el curs següent.

Referències bibliogràfiques:

Guías sectoriales AEPD. Guía para centros educativos.

Més informació

Cómo eliminar fotos y vídeos de internet.

Et recordem que pots reforçar les teves aptituds docents

amb els cursos de Doqua:

curs immersió lingüística 1

També et poden interessar aquests altres cursos:

curs de plastica per a docentscoaching per a docents


Recursos visuals

Comentaris

Entrades populars