TikTok a l'aula i la gestió emocional

TikTok-emocional-escola-alumnesEn l’actualitat, les xarxes socials creen un impacte digital que revoluciona el dia a dia de les persones, especialment el dels nostres alumnes. Però si parlem de joves i xarxes, hem d’esmentar, sens dubte, TikTok. Encapçalant totes les llistes, els adolescents viuen un amor romàntic amb TikTok i, alhora, molts adults seguim preguntant-nos què és TikTok. Però aprofitant aquesta atracció que representa per als joves, què podem fer per dur el TikTok a classe?

TikTok és la xarxa social més utilitzada entre els joves , s’ha consolidat com la plataforma de les tendències virals i és, alhora, utilitzada per centenars de milions de persones. Els joves hi veuen l’oportunitat d’expressar-se artísticament, convertir-se en creadors de petites produccions o reproduir espectaculars performance virals. Tenint en compte aquest nivell d’influència envers el públic juvenil, és interessant plantejar-nos les xarxes socials com un recurs educatiu i, més concretament, valorar els avantatges que pot suposar incorporar l’ús de TikTok a classe.

Les xarxes socials i l’educació 

Les xarxes socials no deixen de ser un vincle virtual amb la societat, ja que permeten desenvolupar un sentit de pertinença, acceptació i reconeixement respecte als altres. Des dels centres educatius, cal trobar la forma d’incorporar les xarxes socials perquè esdevinguin una estratègia didàctica que faciliti el procés d’aprenentatge i afavoreix el vincle entre el docent i l’alumne.

Tanmateix, les xarxes socials són la forma més general de convivència entre els joves, la qual cosa condiciona la seva forma de percebre les relacions socials i incideix en la construcció de la pròpia identitat. Davant d’aquest fet, l’educació no pot obviar aquesta realitat i cal ensenyar als joves que la seva identitat com a persones no s’ha de construir únicament de manera digital, que és efímera i, sovint, irreal. Per tant, és important conèixer i estudiar les plataformes que els joves tenen a l’abast perquè entenguin com funcionen, quins avantatges poden oferir i així poder educar els infants i els joves a fer-ne un bon ús.

tiktok a classe

TikTok i l’aprenentatge social

Els joves són nadius digitals, es comuniquen i estableixen relacions de forma molt diferent a nosaltres. Això no és ni bo ni dolent, però sí que cal tenir-ho molt en compte, ja que requereix d’una maduresa equiparable a la que es necessita per al món real.

El bon ús de les xarxes socials anirà molt relacionat amb l’aprenentatge social que els alumnes hagin anat adquirint al llarg dels anys. Les xarxes socials donen la possibilitat d’accedir al món sencer sense sortir de casa, però no han de substituir les relacions personals, per tant, cal intentar que els joves no quedin exclosos del món social. Alhora, les TIC i les xarxes socials són una oportunitat per conèixer noves realitats, llocs, cultures, costums i persones, i ofereixen la possibilitat d’adquirir més coneixements a l’abast d’un clic.

TikTok i la comunicació 

En aquest context en què les xarxes socials tenen un pes tan important en la comunicació entre els joves, és important que aprenguin a comunicar-se més enllà d’aquestes plataformes i se centrin especialment en el desenvolupament de tots els aspectes que conformen el processos comunicatius, com la comunicació no verbal. Tanmateix, cal tenir en compte que la comunicació des de darrere d’una pantalla pot ser, en molt casos, menys tolerant i més agressiva, ja que l’usuari pot tenir una falsa sensació de protecció, la qual cosa propicia comportaments que no es desenvoluparien en la “vida real”. 

En contraposició, les xarxes socials són per als joves un bon mitjà per expressar lliurement idees, pensaments i emocions, fet que les converteix en una interessant eina per compartir i intercanviar reflexions.

mobils a classe

TikTok i l’aprenentatge emocional

En molts casos, les xarxes socials representen la possibilitat de sentir-se validat i acceptat, i això condiciona l’autoconcepte que els joves tenen de si mateixos, motiu pel qual la seva autoestima estarà molt relacionada amb la interacció que desenvolupen amb el món virtual i se sentiran més o menys jutjats i condicionats per uns patrons de bellesa validats a través de “likes” i seguidors. És, doncs, important treballar l’autoestima dels alumnes per no condicionar-ne el benestar emocional i psicològic en l’acceptació que tenen a les xarxes socials.

Al mateix temps, pot ser interessant utilitzar TikTok com a recurs educatiu per treballar la gestió emocional dins de les aules. Com expliquem al post “Beneficis de l’educació emocional”, per desenvolupar consciència emocional cal aprendre a reconèixer les emocions pròpies i les dels altres. Per consolidar-ho, és essencial presentar dinàmiques que despertin l’interès dels joves, com, per exemple, vinculant TikTok i la gestió emocional.

Exemples d’ús de TikTok a classe

Introduir el TikTok a classe pot ser una bona oportunitat per facilitar el procés d’ensenyament-aprenentatge, a partir de les motivacions personals dels alumnes, i afavorir així l’aprenentatge significatiu, el qual que connecta amb la seva vida quotidiana i parteix dels seus interessos.

Així doncs, es pot, per exemple, treballar l’educació emocional proposant als joves que desenvolupin un projecte de performance a partir de les eines que TikTok els ofereix. Els alumnes hauran de dissenyar i crear un vídeo on es representen diverses emocions segons com cadascú les percep. Aquest projecte serà compartit amb el docent i la resta de companys sense que necessàriament hagin de penjar-lo en alguna de les xarxes. Al vídeo següent podreu trobar-ne un exemple:

Per afavorir un bon clima d’aula, alhora que es desenvolupen les competències socials dels alumnes, es pot proposar una activitat per aprendre a expressar les virtuts i els aspectes positius dels companys. Per fer-ho, caldrà que a cada alumne se li assigni, secretament, un company. L’alumne haurà de crear, mitjançant TikTok, un muntatge en què es transmeti un missatge positiu relacionat amb el company que li ha tocat, acompanyant-ho d’una impacte visual i/o musical. Els muntatges es compartiran a l’aula i la resta d’alumnes hauran d’endevinar quin alumne s’està descrivint.

xarxes socials a classe

Per acabar...

L’ús de TikTok o, més ben dit, l’abús i les conseqüències que se’n deriven, l’han convertit en tema de debat, i més tenint en compte que és la plataforma estrella entre la gent jove. Des del sistema educatiu no es pot invisibilitzar aquest impacte, ja que fer-ho suposa deixar els joves sols davant d’una situació que els pot superar.

Introduir TikTok a classe pot ser una gran oportunitat per aproximar-nos als seus interessos i desenvolupar una educació emocional que els permeti millorar el seu propi benestar.
I vosaltres, creieu que les xarxes socials poden ser un bon recurs per utilitzar a les aules? Treballeu amb alguna de les plataformes que actualment utilitzen els joves? 

Ens acomiadem amb un vídeo que us mostra com alguns docents estan començant a explorar les possibilitats d'aquesta plataforma per apropar-se als seus alumnes. Què n'opineu?


Informació

Estudio anual de redes sociales (2020, IAB Spain)

Voleu millorar les vostres competències en educació emocional i les TIC?

Podeu fer-ho a través dels cursos de Doqua:

educació emocional curs online

Comentaris

Entrades populars