Consells per organitzar els grups a classe

consells-organitzar-grups-classe
Sovint comencem el curs amb un nou grup classe i no coneixem prou bé els nostres alumnes. I a l’hora d’organitzar el treball en grup a classe veiem que la desconeixença de l’alumnat ens complica més la nostra tasca per fer els diferents agrupaments. Així doncs, ens cal emprar estratègies per facilitar l’organització dels equips d’una aula cooperativa.

En aquest post us proposem algunes eines per encertar millor l’organització dels grups de treball en grup a classe. Som-hi?

Com podem fer els grups a l’aula cooperativa?

A través d’un breu qüestionari sociomètric veurem quines són les preferències de l’alumnat, quins són els alumnes més ben reconeguts pels companys, quins llaços d’amistat mantenen els uns amb els altres i fins i tot quins són els alumnes invisibles i els que estan en risc d’exclusió.

Per conèixer més bé les preferències dels alumnes i saber quins poden ser ben reconeguts, líders, alumnes amb moltes amistats, alumnes amb risc d’exclusió o bé alumnes invisibles, es pot emprar un qüestionari que hauran d’emplenar amb les preguntes següents:

Amb quin/a company/a de classe t’agrada o t’agradaria més formar un equip?

Indica’n tres per ordre de prioritat

-

-

-

Amb quin/a company/a de classe no t’agradaria formar equip de treball?

Indica’n tres per ordre de prioritat

-

-

-

Amb quin/a company/a de classe t’agrada més jugar o estar?

Indica’n tres per ordre de prioritat

-

-

-

Amb quin/a company/a de classe acostumes a no jugar o a estar amb ell/a?

Indica’n tres per ordre de prioritat

-

-

-

La principal consigna que hem de donar als alumnes és que aquest qüestionari és individual i que no el poden comentar amb ningú a l’hora de fer-lo. També els hem d’explicar que les respostes que donin no les comentarem amb cap company.

És aconsellable que quan presentem aquest qüestionari n’indiquem la finalitat als alumnes, és a dir, que han de ser sincers, perquè mirarem de dissenyar els equips de treball cooperatiu tenint en compte les seves prioritats, tot i que és complicat que puguem fer-los tal com els agradaria. Per tant, els direm que farem el possible perquè puguin treballar amb qui més els agrada en algun moment o altre del curs, ja que anirem modificant els equips de treball.

organitzar grups escola
Conèixer bé els nostres alumnes per fomentar l’aprenentatge cooperatiu

La informació que extraurem del qüestionari que els haurem passat als alumnes és molt important per conèixer el funcionament general del grup classe, però sobretot per descobrir els diferents rols de cada alumne dins l’aula cooperativa.

Així doncs, obtindrem la informació següent:

- Aquells alumnes que siguin anomenats més vegades en les preguntes positives (amb qui t’agradaria més…) seran els més ben reconeguts.

- Aquells alumnes que siguin anomenats més vegades en les preguntes negatives (amb qui t’agradaria menys…) seran els no tan ben reconeguts o bé que poden estar en risc d’exclusió per diferents motius.

- Aquells alumnes que no siguin anomenats en cap pregunta pels companys o bé només per un o dos alumnes, poden ser aquells alumnes invisibles del nostre grup classe que, a més, també estan en risc d’exclusió.

Hem de parar molta atenció als alumnes invisibles, ja que el fet de no ser reconeguts dins d’un grup pot ser una causa de futura exclusió, a part del desequilibri emocional que els podria comportar.

Què podem fer per millorar els agrupaments per al treball cooperatiu a classe?

A partir de les dades que obtindrem, podem fer diferents actuacions. 

La primera, bolcar les dades en una aplicació per fer sociogrames, fet que ens permetrà veure les relacions que s’estableixen entre els alumnes. També ho podem fer a mà, ja que la majoria d’aplicacions que funcionen bé són de pagament.

O bé marcar a la llista dels alumnes quantes vegades han estat anomenats positivament o negativament pels seus companys, segons la pregunta.

Joan A.

xxxxx   xx

Laia F.

 

Pau M.

xxx

Pilar L.

xx    xxxxx

Marc F.

xxxxx


A partir d’aquí podrem començar a prendre decisions per formar equips heterogenis del treball en grup a classe per anar organitzant i agrupant els alumnes amb la finalitat d’equilibrar la seva participació dins dels grups cooperatius per:
Afavorir la participació equitativa.
Promoure el reconeixement de tots els alumnes dins del seu equip.
Evitar l’exclusió.
Millorar la convivència i el benestar emocional a l’aula.

Si voleu veure en profunditat com fer un sociograma, no us perdeu el vídeo següent:Referències bibliogràfiques:

Vázquez-Reina, M (2009). El sociograma. Una herramienta para analizar las relaciones en el aula. EROSKI CONSUMER.

Més informació:
Alonso, S.; Cáceres, M.P; Hinojo, M.A (2010). La convivencia escolar y el conocimiento del grupo mediante la sociometría: entrenamiento de habilidades sociales. REICE. Vol. 8, núm. 1

Us recordem que podeu millorar els vostres

coneixements en aprenentatge cooperatiu

amb els cursos de Doqua:

aprenentatge cooperatiu


atendre a la diversitat amb educació emocionaleducació emocional curs online

Comentaris

Entrades populars