Aprendre a restar amb materials manipulables


En un post anterior vam veure com sumar fent servir els reglets de Cuisenaire. Ara veurem com fer la resta, fins i tot portant!
Com ja sabeu, els regletes de Cuisenaire és un material manipulable que representa els números de l’1 al 10 amb barretes de fusta que tenen una dimensió i un color específics. 
Mireu-ho:

Per fer restes, utilitzarem aquesta representació dels nombres.

Et recomanem que revisis l’article Aprendre a sumar amb materials manipulables per repassar què cal tenir en compte abans de començar a operar amb els reglets, perquè en el cas de la resta també és imprescindible que:

  • L’alumnat conegui el material, és a dir, què representa cada barreta de fusta.
  • L’alumnat hagi treballat les equivalències entre els reglets, és a dir, que el reglet blau (que representa el 9) i el blanc (que representa l’1) ocupen el mateix espai que el taronja (que representa el 10).

Un cop ens hem assegurat que l’alumnat té aquestes nocions bàsiques, és el moment de restar amb aquest material.

Com podem fer una resta amb reglets?

Començarem fent restes senzilles i, sobretot, que ens ajudin a mostrar el significat real de la resta: la DIFERÈNCIA! Per què és important comprendre que restar és trobar la diferència? Perquè ens ajudarà a utilitzar la resta en tot tipus de problemes, és a dir, entendre què és i per a què serveix.

Mirem un cas. Primer de tot farem servir una contextualització que ens sigui quotidiana a l’aula, per exemple, si hem de fer un mural conjunt entre tota la classe necessitem que cada nen i nena tingui un pinzell, però hem fet el recompte i som 15 alumnes a l’aula i només en tenim 8. Quants pinzells ens falten?Si repartim els 8 pinzells als 8 alumnes, podrem demanar que els que no tinguin pinzell aixequin la mà i comptarem que hi ha 7 alumnes que no tenen pinzell, per tant, ens falten 7 pinzells per poder fer el mural conjuntament.

És bo fer aquest tipus de simulacions a l’aula i comprovar que tot l’alumnat ha entès el procediment que hem fet servir per comptar els pinzells o qualsevol altre material.

Ara farem el mateix càlcul que abans hem fet amb els reglets. Mireu com ho fan al vídeo següent:1. Primer representem els 15 alumnes i els 8 pinzells amb els reglets.2. Posem els alumnes en fila i els repartim a cada un els pinzells que tenim, per això posem els reglets que representen 15 al costat dels que en representen 8:


3. Buscarem quin reglet encaixa en la diferència entre 15 i 8:


I veurem que el regleta que encaixa és el del 7, per tant, ens falten 7 pinzells perquè tot l’alumnat pugui pintar conjuntament.


T’has adonat que hem fet una resta portant? Per què així és més senzilla? Perquè podem visualitzar la diferència real entre els dos números, per tant, no cal que pensem si la desena li ha de donar 10 a la unitat (aspecte que de vegades és massa abstracte d’entendre).

Per treballar d’aquesta manera és important que l’alumnat estigui acostumat a fer descomposicions dels números i fer exemples a l’aula amb objectes i situacions que l’alumnat pugui entendre, com el cas que hem fet servir dels pinzells.

Una vegada s’hagi treballat què vol dir restar i l’alumnat ja hagi fet moltes restes amb els reglets, ja podrem fer el traspàs de les operacions al paper, és a dir, representar-les amb un algoritme.


Existeixen altres maneres de treballar la resta amb els regletes Cuisinaire, però et recomanem que comencis amb aquesta, ja que ajudareu a comprendre què vol dir restar.

En el següent vídeo trobaràs diverses maneres de treballar la resta amb els reglets Cuisinaire:

Mentre llegies l’exemple, t’has adonat que s’estava realitzant una resta portant? T’ha semblat més fàcil d’entendre gràcies als reglets? Explica’ns com veus l’ús dels reglets al teu centre!

Més informació:


Comentaris

Entrades populars