3 Tècniques cooperatives pel tancament d'una Unitat Didàctica

Tecniques cooperatives tancament UDTot i que no és la primera vegada que parlem sobre tècniques cooperatives per ser incloses en unitats didàctiques, en aquest post concretarem en què consisteixen tres tècniques cooperatives simples i adequades per portar-les a terme en el tancament de la nostra unitat didàctica.

En aquest post us proposem, doncs, aquesta introducció a la fase de tancament de la unitat didàctica amb la finalitat de dissenyar propostes didàctiques d’aprenentatge cooperatiu en finalitzar-la amb els alumnes i fer un tancament més engrescador i participatiu.

Tres tècniques cooperatives per al tancament d’una unitat didàctica

Una de les tècniques cooperatives simple, molt pràctica i participativa és la del foli giratori, en què els docents proposen una tasca als equips, com, per exemple, fer una llista de paraules. Aleshores, un membre de l’equip comença a escriure la seva part en un foli “giratori” i el passa a qui té al costat, seguint la direcció de les agulles del rellotge, perquè escrigui la seva part de la tasca al foli, i així successivament fins que tots els membres de l’equip hi hagin participat.

Aquesta tècnica cooperativa és una de les que es recomanen per a Educació Infantil i que cal adaptar al nivell de grup classe. Es reparteix una cartolina a cada equip, on han de fer un dibuix, de manera que un alumne comenci dibuixant una part i la resta de companys vagin complementant-lo. També poden escriure una paraula que s’estigui treballant, és a dir, que cada un escrigui una lletra, etc.

D’altra banda, també és una de les tècniques cooperatives que pot funcionar molt bé a Educació Secundària en el desenvolupament d’un tema concret, com, per exemple, redactar un conte, escriure una frase que resumeixi algunes de les idees del tema, fer una llista d’operacions matemàtiques o de paraules, com ara enumerar els planetes del Sistema Solar, les parts del riu, etc.

Tècnica cooperativa 1 - El nombre

Es tracta d’una tècnica cooperativa simple que serveix per afavorir que els alumnes d’un mateix equip desenvolupin l’ajuda mútua i la responsabilitat individual i compartida per aconseguir un objectiu comú. En aquesta tècnica, el docent proposa una activitat que cal desenvolupar, com, per exemple, una sèrie de preguntes o la resolució d’un problema.

Aquesta activitat s’ha de fer dins l’equip de manera cooperativa, i cada membre s’ha d’assegurar que els companys saben quina és la resposta i la poden justificar. Perquè sigui possible, en funció del grau de dificultat de l’activitat, se’ls deixarà entre 10 i 15 minuts per arribar a un acord i assegurar que tots saben la resposta.

Seguidament, el docent assignarà un nombre a cada estudiant i els posarà escrits en papers dins d’una bossa. Un cop han passat els minuts perquè cada equip realitzi l’activitat, el docent treu un nombre de la bossa i l’alumne a qui li correspongui haurà d’explicar la resposta que l’equip ha acordat. D’aquesta manera es desenvoluparà la responsabilitat individual i compartida entre els alumnes, que afavorirà l’ajuda entre iguals.

tancar unitats didactiques infantil

Tècnica cooperativa 2 - Mapa conceptual a quatre bandes

En la síntesi d’una unitat didàctica, els equips cooperatius poden elaborar un mapa conceptual o un esquema que sintetitzi tots els continguts desenvolupats al llarg de la proposta didàctica. Per portar-la a terme, es repartiran a cada equip les diferents parts del mapa conceptual, aproximadament quatre parts, una per a cada membre del grup. Cada alumne elaborarà la seva part i tot seguit la compartirà amb els companys de l’equip, que seran els encarregats de revisar-la i millorar-la a través de les seves aportacions.

Finalment, ajuntaran totes les parts i en valoraran la coherència de les que s’han desenvolupat per reflexionar sobre la funcionalitat del mapa conceptual o de l’esquema realitzat. El docent revisarà que no falti cap contingut clau rellevant, a més, també es podrà fer una fotocòpia del treball conjunt realitzat perquè cada alumne tingui la totalitat del mapa conceptual fet a quatre bandes. 

Tal com hem vist, es tracta d’una de les tècniques cooperatives per a Educació Secundària i Primària més completa per integrar en el tancament d’
una unitat didàctica, perquè posen en comú els diferents continguts treballats.

3 tecniques cooperatives tancar UD
Tècnica cooperativa 3 - Cadena de preguntes

Aquesta tècnica cooperativa és adequada per repassar els continguts treballats al llarg de la unitat didàctica i fer-ne una avaluació per comprovar en quin grau els alumnes han assolit els objectius. Es tracta de demanar als alumnes que, per equips, pensin durant cinc minuts en una pregunta que creguin que podria sortir en un examen. Quan l’hagin decidit, un alumne de cada equip l’ha d’escriure en un paper.

Seguidament, cada equip farà la pregunta a un altre equip, normalment al del costat i seguint les agulles del rellotge, i així successivament fins que cada equip ha fet una pregunta i n’ha rebut una dins l’anomenada “cadena de preguntes”. Tots els equips han d’escoltar atentament perquè puguin revisar que no es repeteix cap pregunta. A continuació, s’han de deixar deu minuts perquè cada equip pensi la resposta a la pregunta que se’ls ha fet. I per tancar la tècnica cooperativa, un portaveu de cada equip explicarà l’acord a què han arribat dins de l’equip.

Tal com hem vist en aquest post i en altres d’anteriors sobre aprenentatge cooperatiu, perquè les propostes didàctiques que dissenyem siguin significatives i motivadores per a l’alumnat, han de cercar la motivació i la participació amb la finalitat que l’aprenentatge tingui més sentit per a ells.

Així doncs, ara que heu llegit aquest post, ja teniu algunes eines per fer un tancament cooperatiu de la vostra unitat didàctica. Esperem que us ajudin!

Us recordem que podeu millorar els vostres

coneixements en aprenentatge cooperatiu

amb els cursos de Doqua:

aprenentatge cooperatiuTambé us poden interessar aquests altres cursos:

curs de plastica per a docentscoaching per a docents


Referències bibliogràfiques (indicar les referències bibliogràfiques utilitzades al llarg del post en format APA):

Pujolàs, P. (2008). 9 ideas clave. El aprendizaje cooperativo. Barcelona: Graó.

Més informació:
Programa CA/AC. Universitat de Vic. 

Recursos visuals
Foto de Vintage creado por tirachard -
www.freepik.es
Foto de Escuela creado por freepik - www.freepik.es

Comentaris

Entrades populars