3 estratègies per potenciar l’avaluació formadora


Avaluació continuada, avaluació sumativa, avaluació de procés, avaluació inicial..., segur que heu sentit a parlar moltes vegades d’avaluacions, sempre, però, fent servir diferents descriptors, i ja no sabeu quina és quina. Abans de començar amb el post, unificarem terminologia per entendre’ns.

Quina és la finalitat de l’avaluació?

El que hem de tenir clar és que l’avaluació té dues finalitats:

  • Regular: es realitza al llarg de tot el procés d’ensenyament-aprenentatge per detectar les dificultats i els errors i així prendre mesures en relació amb el procés d’ensenyament-aprenentatge. Aquesta avaluació també s’anomena avaluació formativa (quan la realitza el professorat) i avaluació formadora (quan la realitza l’alumnat).
  • Qualificar: es realitza en finalitzar el procés d’ensenyament-aprenentatge per veure el nivell d’assoliment dels aprenentatges i així orientar l’alumnat. Aquesta avaluació també s’anomena avaluació sumativa.


En què consisteix l’avaluació formadora?

En aquest post ens centrarem en l’avaluació que es fa durant tot el procés d’ensenyament-aprenentatge, que realitza el mateix alumnat i, que com hem vist abans, s’anomena avaluació formadora. Tal com indica Neus Sanmartí (2010):
“Aprendre a avaluar-se és una de les condicions bàsiques per aprendre a aprendre, i per ser més autònom aprenent (i fent qualsevol activitat). Aquesta afirmació és coherent amb entendre l’aprenentatge com el resultat d’identificar què no s’és capaç de fer prou bé, entendre’n les causes i prendre decisions orientades a la millora.”

Com puc potenciar l’avaluació formadora?

Hi ha moltes formes de potenciar l’avaluació formadora, però us en proposem tres de diferents que són prou flexibles per ser aplicades en qualsevol etapa formativa:


  • Representació dels objectius d’aprenentatge
Compartir amb l’alumnat quins són els objectius d’aprenentatge ajudarà a saber quina serà la fita, el destí al qual s’arribarà amb les activitats plantejades. Saber cap on s’ha d’anar ajuda a poder realitzar les tasques d’autoregulació necessàries per poder fer una avaluació formadora.
Reflexionar sobre els objectius d’aprenentatge és tan senzill com preguntar a l’alumnat què han après durant l’activitat. Aquesta és una de les millors formes de detectar si les seves respostes coincideixen amb els objectius d’aprenentatge determinats pel professorat. En cas que hi hagi coincidència, voldrà dir que les activitats han servit per arribar als objectius plantejats. En cas que no hi hagi coincidència, serà important conversar amb l’alumnat per evidenciar quins eren els objectius i detectar quins han estat els motius pels quals no els han identificat, i si fos necessari, proposar noves activitats en la planificació d’aula.

  • Planificació de les accions

Planificar un procediment, una tasca o un projecte és clau per dedicar el temps necessari a pensar com cal seguir avançant. Aquesta planificació es pot fer tant amb procediments concrets (fer una divisió, escriure un text descriptiu) com fent la proposta dels passos de tot un projecte. Realitzar aquestes planificacions implica una probabilitat d’èxit més gran durant la seva execució i, a més, també permet veure en quins passos es tenen més dificultats per millorar.
En aquest enllaç podreu trobar una base d’orientació, consensuada amb l’alumnat, per escriure un text jusficatiu, i en aquesta altra imatge es pot veure una base d’orientació realitzada en petits grups per fer una divisió.

  • Valoració dels aprenentatges

Una forma de potenciar la reflexió dels aprenentatges és duent a terme un diari de classe per anar identificant què han après durant l’activitat, quines estratègies han fet servir per dur-la a terme i, sobretot, quines dificultats han tingut i com les han solucionat (o en el seu defecte, quins dubtes tenen encara i què han d’aclarir). No es tracta de fer un recull de les activitats realitzades, sinó que el més important del diari de classe són les reflexions i detallar què han fet durant l’activitat.
Hi ha moltes formes de potenciar una avaluació reguladora a l’aula, l’important és que, si un cop arribat aquest punt heu detectat que no la potencieu a l’aula, cal buscar com i quan introduir-la perquè el vostre alumnat sigui cada vegada més autònom en el seu aprenentatge; en definitiva, vagi aprenent a aprendre.
Si us sembla interessant conèixer més eines d’avaluació i saber detalladament com confeccionar-les, no us perdeu el curs virtual “Eines d’avaluació: dianes, rúbriques i portafolis” que us oferim des de Doqua.

Com potencieu l’avaluació formadora a l’aula? Feu servir alguna d’aquestes estratègies però fins ara no sabíeu que estàveu fent avaluació formadora? Expliqueu-nos-ho!
Comentaris

Entrades populars