Alternatives a la rúbrica d'avaluació
De ben segur que tots hem vist i hem fet servir alguna vegada una rúbrica, però, per què la rúbrica? Existeixen alternatives a la rúbrica? Hi ha altres instruments? Hi ha diferents tipus d’avaluacions i maneres d’avaluar, tot dependrà de l’objectiu que ens hàgim fixat per fer-ho:

Avaluem per fer el seguiment de l’aprenentatge del nostre alumnat? Avaluem per posar una nota? Avaluem per valorar el nivell de competències assolides? La resposta a preguntes com aquestes ens ajudarà a determinar què hem d’avaluar, com hem d’avaluar i quan hem d’avaluar.

La rúbrica és un dels elements d'avaluació més populars, però n'hi ha d'altres. Avui reflexionarem sobre aquest tema i oferirem diferents alternatives a la rúbrica per la vostra metodologia de treball.

Què són les rúbriques?

Les rúbriques són uns tipus de graelles de doble entrada que s’utilitzen com a instruments d’avaluació, ja que estableixen una relació entre puntuació i criteris d’avaluació, és a dir, a les rúbriques queda explícit el significat de cada puntuació o nota. Les rúbriques són molt útils perquè ajuden a fer una valoració més objectiva, i, a més, quan es comparteixen amb l’alumnat, aquest sap com ha de ser la feina realitzada per assolir la nota més alta.

Com hem de fer una rúbrica? Per elaborar una rúbrica, cal disposar dels criteris d’avaluació, és a dir, tenir redactat el que es vol avaluar. Un cop fet, seleccionem els punts o les notes que volem assignar a l’activitat (1, 2 i 3 punts, o assoliment satisfactori, assoliment notable i assoliment excel·lent, per exemple) i redactem els graus d’assoliment, és a dir, el significat de cada puntuació o nota.

Podeu consultar més informació sobre les rúbriques a la web de l’XTEC, on tenen un apartat específic, o, si es vol una explicació més detallada, en aquest resum de la rúbrica. I fins i tot podeu fer servir rúbriques ja creades per altres consultant bancs de rúbriques:

Tres alternatives a la rúbrica

Avaluar amb rúbriques és una molt bona opció, però no l’única, i existeixen altres instruments d’avaluació que són una bona alternativa, com, per exemple:

Dianes d’avaluació
Portafolis o carpeta d’aprenentatge
Bases d’orientació

N’havíeu sentit a parlar, d’algun d’aquests instruments? No patiu! Tot seguit us en fem cinc cèntims de cada un.

Què són les dianes d'avaluació

Una de les primeres alternatives a la rúbrica que us volem presentar són les dianes d’avaluació, un instrument que ajuda a representar gràficament el resultat de l’avaluació. Per avaluar amb dianes d’avaluació, com amb la rúbrica, també cal haver redactat i acordat amb l’alumnat els criteris d’avaluació de l’activitat i els punts o les notes amb què es pot qualificar.

Es poden fer servir com a únic instrument d’avaluació o de manera complementària a d’altres, com ara d’excel·lent complement de la rúbrica, ja que ajuden a visualitzar els resultats de l’avaluació amb un cop d’ull. També són molt útils per enregistrar l’evolució de l’alumnat amb criteris d’avaluació concrets, és a dir, si avaluem el mateix en l’alumnat en diferents moments del curs i ho representem amb dianes d’avaluació, ens serà molt fàcil veure si hi ha hagut millora o no en cada criteri d’avaluació.

Podeu consultar més informació sobre les dianes d’avaluació a:
Font: Slideshare

Què és la carpeta d’aprenentatge (portafolis)?


La carpeta d’aprenentatge, o portafolis, és un altre instrument d’avaluació que serveix d’alternativa a la rúbrica i, en aquest cas, recull els aprenentatges que l’alumnat va realitzant durant tot el curs, és a dir, inclou les activitats o els treballs realitzats per l’alumnat i també, però de manera imprescindible, les reflexions que en fa sobre el que ha après.


Com hem de fer un portafolis o carpeta d’aprenentatge? No hi ha una única manera, i poden ser en paper o digitals, per tant, no hi ha requeriments tècnics associats a la seva utilització. Al portafolis, és imprescindible que hi hagi les evidències d’aprenentatge i les reflexions de l’alumnat sobre els aprenentatges, però també s’hi poden incloure altres apartats, com un glossari, notícies o relats d’experiències relacionades amb els continguts de la matèria, autoavaluacions, fotografies, dibuixos, etc.

Els portafolis o carpetes d’aprenentatge ajuden l’alumnat a prendre consciència del que han après i com ho han après.

Podeu consultar més informació sobre el portafolis o carpeta d’aprenentatge a:


Què són les bases d’orientació?


Les bases d’orientació també s’anomenen “guies de navegació” o “cartes d’estudi”, i segurament aquests altres noms ens ajudaran a entendre què són i com funcionen. Es tracta de pautes o guies que ajuden l’alumnat a realitzar una tasca, és a dir, els passos que ha de seguir per resoldre l’activitat.


Avaluar amb bases d’orientació ajuda l’alumnat a sistematitzar un procediment o els passos necessaris per a la resolució d’una activitat, i també facilita la planificació i el seguiment de les tasques, ja que en qualsevol moment pot consultar els passos que ja ha fet i els que li queden pendents. Compartim un exemple:Podeu consultar més informació sobre les bases d’orientació a:
Així doncs, veiem que hi ha diferents tipus d’instruments d’avaluació que suposen alternatives a la rúbrica. La tria dels instruments d’avaluació haurà d’estar condicionada a què avaluem i per què avaluem, ja que cada un ens permetrà valorar de manera diferent l’aprenentatge del nostre alumnat, i fins i tot podem utilitzar-los tots de manera complementària els uns amb els altres.

Si us interessa aprofundir en el món de les rúbriques, les dianes d'avaluació i els portafolis d'aprenentatge, podeu fer una ullada al nostre curs sobre Eines per avaluar les competències.

Comentaris

Entrades populars